Volume 9

Page 3401

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

איתמר ליף (ליפשיץ)

נולד בעיירה סומרדיק שבאוקראינה, ד' אדר תרפ"א (14.3.1921).

לאביו גרשון ליפשיץ (מצאצאי בעל "תפארת ישראל" על המשניות, היה משכיל' וסופר עברי בברודי שבגליציה, כותב ב"עברי אנכי", מטיף ומעורר לציונות) ולאמו חיה שרה בת ישראל קוטלר. למד בחדר ובישיבה קטנה והתחיל ללמוד בגימנסיה פולנית בברודי.

ב-1932 עלה לארץ עם הוריו. המשיך את לימודיו בתל-אביב בבית-הספר לבנים אחד-העם, בבית-הספר התיכון למסחר ובבית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה. למד ספרנות מפי פרופ' היינריך לווה, השתלם במקצוע זה באוניברסיטת לונדון והוסמך לספרנות. פעיל מגיל צעיר בתנועות נוער; חניך צופי הקהילה, השתתף ב-1939 ביסוד "אגודת הנוער העברי" וב-1941 ביסוד אגודת הנוער "אלומה" וביסוד "צעירי בני ברית'' ליד לשכת "שער ציון", וכן השתתף ביסוד "חוג הבימה בנוער" ובארגון חוגים לעיון בספרות העברית. מגיל צעיר החל בעריכת עתוני נוער ובכתיבה בהם. אח"כ פרסם ב"הדואר" וב"בצרון" הניו-יורקיים, ב"רמה", "גזית", "מאזנים", "לקורא הצעיר" מאמרים ומסות בעניני ספרות, תרבות ובקורת, רשימות ביבליוגרפיות ועוד. משתתף קבוע באנציקלופדיה כללית "יזרעאל", כותב בעניני ספרות, ספרנות והשכלה למבוגרים.

מ-1941 ואילך עבד כספרן בספריה העירונית "שער ציון" בתל-אביב, וב-1952 נתמנה למנהל הספריות העירוניות של תל-אביב-יפו ויצר רשת של ספריות צבוריות בשכונות ובפרברים. ארגן קורסים לספרנות והנו חבר הועד הפועל של ארגון הספרנים בישראל.

ב-1948 נשא לאשה, את תקוה בת משה הרמן. ב-1955 יצג את מדינת ישראל בקונגרס הבינלאומי של הספריות ומרכזי התיעוד שהתכנס בבריסל. בתו: דפנה.

יוכבד קריינין

נולדה בעקרון בשנת תרס"ב (1902), לאביה דב ניימאן (ראה כרך ב', עמוד 1028) ולאמה עטרה (קריינצה) בת יוסף גולד (ראה בכרך זה) מחלוצי הישוב ומחונניה הראשונים של אדמת הארץ.

לאחר שסיימה את למודיה בבית הספר היסודי במושבה עברה לירושלים לשם השלמת ידיעותיה הכלליות והכשרה מיוחדת לפקידות. נתקבלה לעבודה במחלקה החנוך של ועד הצירים ושימשה כמזכירתו של ד"ר יוסף לוריא. יושר, מסירות ואהבה לזולת ליוו אותה בכל צעדיה. היא היתה, אצילת רוח ועדינת נפש. ציבור המורים בארץ הוקיר אותה על עבודתה המסורה ועל היותה לשליחתם הנאמנה בפני מנהלי מחלקת התנוך.

נישאה לאברהם קריינין וגרה עמו בנס-ציונה ואחר כך בראשון לציון.

נפטרה ללא עת בי"א באייר תשי"ד (14.5.1954).

צאצאיה : מרדכי (דוקטור לכלכלה), אשריה אשת משה צימבלר .

עטרה (קריינצה) ניימאן

נולדה ביאסי (רומניה) בשנת תרל"ז (1877). לאביה יעקב גולד (ציוני נלהב, אשר היה עוזרו הנאמן של ד"ר ליפה בהפצת חיבת ציון ברומניה) ולאמה יוכבד. אביה היה סוחר ובעל אמצעים וביתו היה פתוח לציבור היהודים בעירו. למרות מעמדו ומצבו הכלכלי המבוסס החליט לחסל עסקיו ולעלות לארץ. ובשנת 1884 עלה עם בני משפחתו והתיישב במושבה עקרון שרק זה נוסדה, בגיל 17 נישאה לדב ניימאן (ראה כרך ב', עמוד 1028) ויחד עמו משכה בעול המשק ופרנסת המשפחה. המצב הכלכלי היה קשה וקשה מזה המצב התברואי. הגרענת, הקדחת דפטריה וטיפוס הפילו לא מעט חללים. תנאי

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3401). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3401