Volume 10

Page 3514

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הגדול "שכיות המקרא", אוצר תמונות לכתבי הקודש ולקדמוניותיהם, עם הסברים קצרים, קלים להבנה ודייקניים מבחינה מדעית. להוצאת ספר זה יסד ליד הוצאת הספרים של ביאליק ("דביר") את ההוצאה "דביר-מקרא". כן נתן יד להוצאת "אשכול" בהכנה הכספית והארגונית והספרותית-מדעית של הוצאת ה"אנציקלופדיה יודאיקה" (אנציקלופדיה כל-יהודית בגרמנית), שעד להשתלטות הנאצים הספיקה להוציא עשרה כרכים, והוא קיבל עליו את ההכנה והעריכה של כל הערכים בנוגע לתנ"ך.

משהשתלט המשטר הנאצי בגרמניה ונבצר מהד"ר סוליאלי להמשיך שם בעבודה למען תרבות ישראל, עלה לארץ ב-1933. היה כמה שנים מנהל סניף הדר הכרמל של בנק אפ"ק (ביום "הבנק הלאומי לישראל"), אח"כ יו"ר ועד הדר הכרמל. נתן מזמנו גם לפעולה המאורגנת למען תוצרת הארץ ולעניני "אוצר התישבות היהודים" ולפעולות לאומיות וצבוריות אחרות, ולפני קום המדינה היה במשך ארבע שנים מנהל מחלקת החינוך מטעם הועד הלאומי. אחרי קום המדינה נתמנה למנהל "קול ישראל", אך משלא נתאפשר לו לנהל את השרות לפי השקפותיו ומגמותיו התפטר, אך המשיך בפעולה לטובת שרות זה כיו"ר המועצה הצבורית שליד שרות השידור.

חזר לעבודה ספרותית ומדעית. חיבר את הספר "בנתיב הדורות" (הגיגים בגורל ישראל כפי שנתגלה בתולדותיו), ובאחרונה החל לערוך אנציקלופדיה קצרה לריאליה שבתנ"ך, אך לא הספיק לסיימה, כי נפטר בירושלים, ו' אדר ב' תשי"ז (9.3.1957).

יצחק אוקראינץ

נולד בשנת תרנ"ו (יוני 1896) בדרוהיצ'ין בפלך גרודנה שברוסיה.

לאביו שלמה ולאמו גישה בת ר' שמעון גראטש. קיבל חינוך מסורתי-לאומי וגמר בית-ספר עירוני ממשלתי. היה חבר ארגון "צעירי ציון" וההגנה העצמית היהודית. עלה לארץ בשנת 1912. למד בבית-המדרש למורים בירושלים. אח"כ למד עד הגמר בבית-הספר החקלאי התיכון בפתח תקוה והמשיך לעבוד כמומחה לחקלאות (בתפקידי אגרונומיה). ניהל את החוה של "אגודת נטעים" בסג'רה וב-1918 הועבר לנהל את מטעי האגודה בחפצי-בה שליד חדרה.

ב-1918 נשא לאשה את דבשה בת ר' גדליהו שושני (אחותו של סעדיה שושני - נפטרה בחדרה, כ"א אייר תשי"ז - 22.5.1957).

פעל כל השנים בחקלאות ובמטעים, מראשוני ההגנה ועסקני הצבור בחדרה, היה חבר ועד המושבה עד שנת 1932 .בשנים האחרונות מנהל מחלקת הגביה של העיריה.

צאצאיו: נח (בוגר בית-הספר התיכון החקלאי פרדס חנה. שירת בבריגדה ובצה"ל), צפרירה אשת אהרן עזריה.

שמואל סולר

נולד בחיפה, כ"ח תשרי תרפ"ה (26.10.1924).

לאביו זאב (מראשוני המיסדים של הישוב העברי בחיפה ומהפקידים הבכירים של משרד הדאר המנדטורי בחיפה) ולאמו עדה בת שמואל זלמן ליובין (ראה כרך ב', עמוד 730).

בוגר הגמנסיה העברית והסמינר העברי בירושלים. מוסמך להוראה מטעם האוניברסיטה העברית (פסיכולוגיה וחינוך).

נשא לאשה את רינה בת מאיר פלסקובסקי (ממיסדי המושבה כרכור).

היה מורה בבית הספר העממי ע"ש אחד העם בחדרה.

כיום, מנהל המחלקה לחינוך ותרבות במועצת פועלי חדרה.

עסקן צבורי פעיל וחבר ועדות מוניציפליות והסתדרויות בחדרה.

חבר פעיל במפא"י ומעמודי התווך של "הפועל" בחדרה. סופר "מעריב" בשומרון. מפרסם סיפורים וקטעי-סיפרות בכתבי-עת פריודיים.

צאצאיו: זאב, ראובנה.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3514). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3514