Volume 10

Page 3515

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יעקב פרומקס

נולד בגרודנא (רוסיה) בשנת תרס"ג (4.2.1903).

לאביו חיים (קבלן. ראה בכרך זה) ולאמו רחל בת אריה פרידוביץ מגרודנא.

קיבל חינוך מסורתי ובי''ס תיכון.

היה פקיד בביח''ר לסיגריות שרשבסקי. בשנת 1925 עלה עם משפחתו לארץ.

עבד בצבעות אצל אביו, שהיה קבלן לצבא הבריטי בסרפנד.

כעבור שנה, התגייס לפי צו המוסדות הלאומיים לעבודה ברכבות בתור פועל. עלה לדרגת מבקר כרטיסים ואח"כ למנהל תחנה.

בשנת 1925 נשא לאשה את שפרה בת שלמה וילדר מזכרון-יעקב.

באוגוסט 1929 ,בפרוץ המאורעות, נסע בהסכמת קפטן פיליפס (ד.ט.ס.) מהנהלת הרכבות לעזה (המסיק של הקטר היה זאב גלבלום - ראה כרך ה', עמוד 2222) להוציא משם 23 משפחות יהודים מתושבי עזה. בעזרת מנהל תחנת הרכבת בעזה נסרי סאיג (נוצרי), הצליחו במטרתם.

במאורעות 1936 ניצל ממכונת-תופת שנשלחה ברכבת מיפו לתחנת הרכבת בתל-אביב עבור ה' זוסמן שרייבר (ראה כרך בי, עמוד 1042) שהספנים ואנשי העסקים הימיים הערבים ביפו רצו לנקום בו, היות והוא העביר את מחסני הערובה שלו מיפו לנמל תל-אביב, והם לחמו אז נגד בנין נמל תל-אביב. הודות לזריזותם של הקצין סופר והקצין הבריטי קפיטן ריגס שגילו את המזימה, הספיקו להגיע לתחנת הרכבת בתל-אביב ולמנוע אסון ממנו וממקבל החבילה הנ"ל.

כל השנים היה קשור עם המחתרות והגיש להם עזרה.

נסע ברכבות בימי המאורעות ובסכנות נפשות ולא נבהל ממניחי המוקשים בין פסי הרכבת. ונשאר בתפקידו והמשיך לעבוד בכל המצבים הקשים בין העובדים הערבים שהיו קשורים עם הכנופיות.

עשה רבות להכנסת פקידים וסבלים עבריים בשירות הרכבות במקום הערבים.

בשנת 1945 עזב את השירות ברכבות ועבר לעבודה פרטית בקבלנות כללית בבנינים וכו' יחד עם אחיו אריה, בשם "אחים פרומקס" - קבלנים כלליים.

צאצאיו: ויקטוריה (ויקי) אשת יצחק קרן, תמרה אשת ישראל וינטר, בן-ציון .

דוד (אלתר משה) פרטוביץ

נולד באייר תרל"ב (1.5.1872) בסובאלק שבפולין.

לאביו זאב (בעל טחנה) ולאמו איטה הינדה בת שמואל וינקלר מאוגוסטוב-סובאלק.

למד בחדרים ובישיבות והשתלם בלימוד עצמי בהשכלה כללית.

נשא לאשה את שרה רבקה בת ליב ברוקלה . (נפטרה כ"ה תשרי תרע"ו - 3.10.1915).

היה בוארשה קבלן להספקת מזון לצבא הרוסי וחבר פעיל ב"חובבי ציון".

ב-1911 יצא לקנדה ויסד מכבסה בעיר ויניפג. שם היה פעיל באגודת "תיאודור הרצל" ובאגודות אחרות שפעלו למען ארץ-ישראל ובאגודת-אחים "בני אברהם". עבר לדטרויט שבארה"ב. שם המשיך בעסקיו ובפעילות ציונית, וכן בענינים יהודיים מקומיים באגודת-אחים "בני לוד''.

צאצאיו: אהרן ליבוש (לואיס) (ראה בכרך זה), לאה אשת מכס מרכס, חיה אשת קלייד גולדשטיין. אחיו יצחק צבי רויזמן (ראה כרך ח', עמוד 3116).

אביגדור אפלבוים

נולד בשנת תרל"ג (1873) ברומניה.

לאביו יצחק-אהרן ולאמו לאה. אחרי שלמד שנים אחדות בחדר עלה לארץ עם הוריו בשנת 1882 והתנחלו עם ראשוני זכרון-יעקב. כאן גמר את בית הספר שבמושבה ואח"ב עבד במשק ובכרם של אביו.

ב-1895 נשא לאשה את פנינה בת חיים קובילביץ .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3515). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3515