Volume 15

Page 4760

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: מילכה אשת נחום אמיתי (ורניקוב); שושנה אשת גדליהו בק ; זמירה אשת יוסף מולכו ; יהודה .

שמואל (שמו) שפר

נולד בקולצבה (צכוסלובקיה) כ"ה אדר א' תרס"ה (2.3.1905).

לאביו דב שפר ולאמו שיינדל לבית פריליך .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, וכללייסודי.

עסק במסחר בעירו.

היה חבר פעיל ב"ליגה למען ארץ-ישראל העובדת" בצכוסלובקיה.

פעיל בהפצת שקלים לבחירות לקונגרסים הציונים ומגביות לקהק"ל וקרן היסוד.

בשנת תרצ"ג (1933) נשא לאשה את חיה (הלנה) לבית דוב . עלה לארץ בשנת 1949.

בארץ עסק במסחר לכלי בית.

שירת בצה"ל ובמלואים.

נפטר בירושלים, י"ד אב תשכ"ג (4.8.63).

בתו: עטרה (קטרינה).

הרב אהרן גולדנבלום (גולד)

נולד בצפת בשנת תרל"ח (1878).

לאביו הרב אברהם שלמה גולדנבלום (היה דור ששי להמגיד הגדול רבי דב ממוריץ' תלמידו המובהק של הר' ישראל בעל שם טוב ויורש מקומו בהנהגת החסידות. כידוע יצאו גם רבי ישראל מריז'ין סדיגורה וצאצאיו האדמו"רים לבית פרידמן משושלת זו. הוא נולד ברומניה בשנת תר"ג (1843), עלה לארץ בילדותו, הגיע לדרגה גבוהה בידיעות התורה, היה חבר בית הדין לעדת האשכנזים בצפת. נתבקש בעודי צעיר להיות רבה של הקהלה, אך סירב להתהדר בכתר התורה. נפטר בצפת בשנת תרע"ז (1917) והשאיר אחריו כתבי-יד רבים של חידושי תורה. ראה את הערך של בתו, בת-שבע אשת ר' מאיר טויבנהויז בכרך א', עמודים 424, 441) ולאמו שיינדל ביילה בת ר' יהודה ליב (היתה גם היא משושלת יוחסין גדולה של רבנים ופרנסים במשך דורות רבים, ולפי המסורת עד רש"י ולמעלה עד לדוד המלך הן מצד אביה והן מצד אמה, שהיתה גם הדור ה-11 לר' שאול וואהל , שלפי המסופר נבחר למלך פולין. נולדה בקולמיאה בשנת תר"ד (1844) והועלתה לארץ עם אביה בהיותה תינוקת בת שנה, בתר"ה (1845).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

נשא לאשה את מרים בת שמואל שולמן (ראה כרך שני, עמוד 923).

היה מנהל בישיבת "חתם סופר".

בשנת 1914 בפרוץ מלחמת העולם הראשונה נסע לארצות הברית ונתמנה שם לרב בבית הכנסת של העדה הרומנית בניו-יורק. אחר-כך, רב באגודת "עזרת הגליל" שדאגה במיוחד לצפת.

היה בא כח המוסדות השונים בצפת וחו"ל.

פעל רבות למען המוסדות בצפת ע"י אוסף התרומות שאסף עבורן באמריקה.

נפטר בירושלים, ער"ח ניסן תשי"ד (3.5.1954).

צאצאיו: הרב יוסף גלדנברום-זהבי;אסתר אשת הרב צבי לדרברג; שרה אשת הרב בנימין ברקאי (שוחט ברעננה); נחמה אשת הרב שלמה דוד ספקטור .

אברהם יוכבדזון (פזנר)

נולד ברוסיה, בשנת תרמ"ב (1882).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בארץ, בפרוץ המלחמה העולמית, אחרי שהתעתמן קרא לשם משפחתו פבזנר במקום פזנר .

נשא לאשה את שרה בת הרב אליעזר יהושע וילקנסקי ולאמה בתיה לבית אלטשול (ממשפחת רבנים מפורסמים). היא אחותם של האחים פרופ' יצחק אביגדור אליעזר-וולקני (ראה הכרך השני, עמוד 933) ומאיר וולקני (ראה כרך רביעי, עמוד 2026).

עלה לארץ בשנת 1910.

עבד כפועל ב"כנרת".

ב-1911 עבר לעבוד ב"מרחביה".

בשנת 1914 נתקבל כפקיד בחברת "הכשרת הישוב" ובה עבד עד יומו האחרון.

במשך כל השנים היה עוזרו וידידו של המנוח יהושע חנקין, גואל הקרקעות (ראה כרך ב', עמוד 752).

בכל פעולותיו ברכישת קרקעות, החל מרכישת

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4760). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4760