Volume 15

Page 4759

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

בשנת 1935 עלה לארץ.

נשא לאשה את מטה לבית מרגלית .

היה בין הראשונים שחשב על הצורה החיצונית של נוף הבניה בארץ והקפיד על כך, בתחילה בהר-הכרמל, שם ריכז מפעלי שיכון ובניה, ואח"כ בכל מקום בו שהה.

ידוע היה כ"איש התערוכות". אירגן את מרבית התערוכות הגדולות בארץ, יזם את מפעלי תערוכות הפרחים, מפעלי המוסיקה והסרטים של חיפה ועוד.

בשנת העשור למדינה הקים בירושלים את תערוכת העשור, אירגן את תערוכת האריזה, תערוכת "משפחת הקיבוץ", תערוכת אמנות שימושית בינלאומית ועוד.

בשנת 1960 הוזמן על ידי עירית ת"א-יפו לנהל את חברת, יריד המזרח ואירגן את "יריד המזרח הבינלאומי הראשון בישראל (1962). אך הסתיים היריד של שנת 1962 החל להכין את היריד הבינלאומי הבא. ההכנות היו בעיצומן כשתקפה אותו לפתע מחלה קשה.

נפטר בחיפה, ה' בניסן תשכ"ג (30.3.1963).

היה איש תקיף. לעלום לא ויתר ולא החניף לאיש, היה ידיד אמת, אדם שדרש הרבה מאלה שעבדו במחיצתו, אבל פחות מאשר מעצמו. היה מחונן בכשרון אמנותי וביכולת ארגונית.

טוביה פדובה

נולד בבריסק דליטא, ט"ו באב תרל"ד (1874).

לאביו מרדכי פדובה (היה מראשוני "חובבי ציון" וממארגני אספת קטוביץ הידועה והשתתף בה. הוא היה פעיל בתנועת חיבת ציון והשתתף בכל האספות הכלליות של חובבי ציון שהתקיימו ברוסיה. כשנקנתה אדמת "רחובות" ונוסדה בוורשה חברת "מנוחה ונחלה" ע"י לוין-אפשטיין, גלוסקין, היה הוא מן הראשונים שקנה שתי חלקות אדמה. הוא שלח שנים מבניו לא"י, ואת בתו הצעירה שולמית. בנו משה למד בביה"ס "מקוה ישראל", השתלם אחר-כך בפריז והיה ליינן ביקבי ראשון לציון וזכרון-יעקב. מרדכי האב, היה ציר הסטודנטים היהודים בפריז בקונגרס הציוני הראשון בבזל. בנו טוביה עסק בנטיעת כרמי האב ובעבודתם, ובתו שולמית היתה מהתלמידות הראשונות בבית-הספר העברי הראשון שנוסד אז במושבה רחובות. המשפחה היתה גדולה וענפה ולא היתה לה היכולת לעלות לארץ בראשית יסוד המושבה רחובות באין בסיס לקיומה. המשפחה המשיכה לגור בבריסק-דליטא והתקיימה מעבודתו של ראש דמשפחה מרדכי הנ"ל, שהיה מנהל בית-החולים העברי העירוני בבריסק. הוא לא למד רפואה, אולם ע"פ נסיונותיו הרבים בבית החולים יצא לו שם כמומחה ברוקחות. משכורתו היתה לא קטנה כלל, כאילו היה רופא בכל המחלות וקנה גם ידיעות אבל המשפחה התקיימה בצמצום ובחסכון רב ושלחה כספים רבים לרחובות להקים את משקם החקלאי) ולאמו יוכבד בת שלמה מקדוניק .

קיבל חנוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ בשנת תרנ"ד (1894) והתישב ברחובות.

עזר לפתח את המשק החקלאי שאביו רכש במושבה, ועבד כפועל חקלאי אצל אכרים במושבה.

נשא לאשה את עליזה לאה בת הסופר ישראל הלוי טלר (ראה כרך א', עמוד 279).

פתח את חנות המכולת השניה במושבה.

בשנת 1909 היה ממיסדי "קופת מלוה וחסכון" ברחובות.

בין מייסדי "קופת חולים עממית" מיסודה של "הדסה".

היה הרבה שנים חבר המועצה המקומית.

תרגם מצרפתית לעברית LA L L של אמיל זולה (מלחמת פרוסיה - צרפת)

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4759). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4759