Volume 10

Page 3576

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אח לשעבר בלשכת בני-ברית "יצחק ילין" וסגן נשיאה.

לשעבר, יו"ר אגודת שוחרי האוניברסיטה, ועד השקל, ממייסדי מגן דוד אדום בכפר סבא, יו''ר הסניף של התאחדות הציונים הכלליים.

פעיל בליגה למלחמה בשחפת.

צירות בכל הועידות והקונגרסים הרפואיים הכלליים בארץ, ואירגון עשרה כינוסים ארציים של החברה לתולדות הרפואה ומדעי הטבע במשך 10 השנים האחרונות.

בנו: זאב מרגלית .

משה שקד (מנדל)

נולד בואלען (רוסיה) כ"ד שבט תרס"ה (1905).

לאביו אברהם מנדל (חוכר אחוזות) ולאמו צפורה בת יוסף קשפר. קבל חנוך מסורתי ובי"ס תיכון.

היה פעיל בארגוני נוער ציוני בעירו.

בשנת 1924 עלה לארץ.

היה פועל חקלאי בפתח-תקוה, ממיסדי נתניה ובוניה.

היה המתישב הראשון שעלה על הקרקע וקדח את הבאר הראשונה במקום.

בשנת 1930 נשא לאשה את הדסה בת ראובן זכאי .

עסק שנים רבות בקבלנות לבנינים, בטרם עבר המשרד לרשות בנו המהנדס ישעיהו שקד .

פרדסן.

מאז יסוד נתניה פעיל בהנהלתה.

משנת 1947 סגן ראש עירית נתניה, ובשנת 1958 ראש העיריה.

חבר ההנהלה הארצית של המפלגה הפרוגרסיבית ויו"ר סניף נתניה.

חבר לשכת בני ברית. פעיל במוסדות שונים.

במלאת 25 שנה לעלייתו לנתניה הוצאה לכבודו חוברת בשם "כורה הבאר".

בניו: ישעיהו (מהנדס וקבלן לבנינים), אברהם .

זאב (וולאדק) גרודצקי

נולד בביאליסטוק (פולין) בשנת תר"ס (14.10.1900).

לאביו זלמן ולאמו גיטל .

קבל חנוך מסורתי, סיים גמנסיה רוסית.

היה חבר בארגוני הנוער הציוני בעירו.

עבד בעסקי אביו, בי"מ סיטוני לטבק.

בשנת 1925 עלה לארץ.

השתקע בהרצליה ונמנה על ראשוני תושביה. השתתף עם חבריו במפעל הסעה על סמך זכיון שקבלו מן הועד המקומי ושכללו את הקשר בין תל-אביב להרצליה שהיה לקוי.

משנת 1929 חבר ההגנה.

בספטמבר 1933 יסד ביחד עם בוריס פרסיץ ז"ל את חברת "אמפ"א" בע"מ. החברה החלה דרכה כסוכנת ומפיצה יחידה בא''י של מפעלים אמריקאיים ידועים, כגון: "ברוקוויי" (מכוניות משא), "ג'נרל" (צמיגים), "קונטיננטל" (מנועים). במשך תשע שנים התנהלו עסקי החברה כרגיל.

בשנת 1935 קיבל מאת מר מקאינטוש , נשיא חברת "פילקו" את הסוכנות להפצת מקלטי רדיו למכוניות.

באותה שנה נשא לאשה את שולמית בת משה רוזנ בלום. בשנת 1945 נסע לארצות הברית לנסות ולקבל רשות מחברת "פילקו" לייצר בארץ את תוצרתם המפורסמת. מאמצים אלה הוכתרו בהצלחה רק בשנת 1948 אחר הקמת המדינה. כעבור שנה יסדה "אמפא" ביחד עם חברת "הארגז" ועם משקיע הון אמריקאי את "אמקור", ליצור מקררים חשמליים ביתיים ומסחריים, ממזגי אויר ומקררי מים.

ההישג של "אמפא" היה: שיתוף שלושה גורמים חשובים - בעלי הון מקומיים (ציונים כלליים), הון פועלי צבור (הארגז) ובעל הון מאמריקה, מר יצחק שלום (יהודי ספרדי אדוק). שלשתם יחד הם בעלי "אמקור".

במשך ארבע שנים עסק "אמקור" בהרכבת מקררים שהובאו מבחוץ. ואחרי כן החלו ליצור 120 מקררים

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3576). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3576