Volume 11

Page 3744

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרופ' מרדכי (מכס) בובטלסקי

נולד בולאדיסלאוו (ליטה) בשנת תר"ן (3.7.1900). לאביו צבי (סוחר) ולאמו צפורה בת אריה סובוליביץ. קבל חנוך מסורתי בחדר מתוקן, אקסטרן ובאוניברסיטה ברן (שוייץ).

נשא לאשה את אהובה (ליובה) בת גרשון חייקין. קבל תואר פרופ'- כימאי.

בשנת 1917 ערך את הירחון -ווזרוז'דניה".

בשנות 1917-20 פרופ' בבתי-ספר גבוהים לכימיה באוראל ובוויטבסק.

בשנות 1922-20 עבד בתעשיה הכימית הכבדה בגרמניה ובצ'כוסלובקיה.

כתב מאות מחקרים בכימיה - בעתונות הגרמנית, האנגלית והצרפתית.

בשנת 1925 עלה לארץ לנהל את מחקר ניצול מלחי ים-המלח עד לקבלת הזכיון.

הוא בנה את המעבדות הראשונות לכימיה אנאורגנית ואנליטית באוניברסיטה העברית בירושלים.

במעבדות אלו הוא עשה יחד עם עוזריו את המחקרים של ים-המלח.

מאז ועד 1960 עמד בראש כפרופסור של המדע האנאורגני בהוראה ובמחקר באוניברסיטה העברית.

העמיד מאות תלמידים, ובניהם פרופסורים רבים לכימיה (ביניהם : פרופ' קציר-קצ'לסקי ממכון וייצמן, פרופ' שטיין, מנהל המחלקה לכימיה פיסיקלית באוניברסיטה העברית ועוד) בכל מוסדות המדע וההוראה בארץ ומחוצה לה.

היה המיסד והיו"ר הראשון של "הסתדרות הכימאים בארץ".

המציא את ה"היטירומטר" ושיטת המחקר ההיטירומטרית שהסעירה בשנים האחרונות את עולם המדע.

פרסם בשנת 1960 ספר "היטירומטריה" בהוצאת הספרים "אלסבייר" (אמסטרדם, לונדון, ניו-יורק, פריסטון). הספר דן בשיטה שפותחה על ידו באוניברסיטה העברית ועוסקת בחקירת תהליכים כימיים כשהמגיבים נמצאים בתרחיף (סוספנזיה).

יצחק צבי הירש וולובסקי

נולד בסוף אלול תרל"ו (15.9.1876) בשידלובסק שבפולין.

לאביו שרגא פייבל וולבסקי ולאמו שפרה. למד בחדר ובישיבות והשתלם בהשכלה עברית וכללית בבתי-ספר פרטיים.

נשא לאשה את חיה שרה בת פנחס ברקוביץ. בשנת תר"ס (1900) היגר לקנדה ופעל בתחילה כסוחר נודד ביינות, ובשנת 1907 יסד את העתון האידי "קענעדער אדלער" במונטריאל, ששימש בטאון ומדריך לצבור היהודי בקנדה, ועמל בהרבה מסירות והקרבה עד שהעמיד את העתון על רגליו וקידם אותו להתפתחות מתמדת. השתתף בעתון גם בכתיבת מאמרים ראשיים וסקירות בעניני השעה ופיתח פעילות פוריה בעסקנות צבורית בעניני הקהילה היהודית ובמוסדות סעד וחסד מקומיים וכלל-יהודיים.

במלחמת-העולם הראשונה היה מראשי ההנהגה במפעל העזרה לנפגעי המלחמה באירופה ובארץ-ישראל, ובשנת 1919 היה ממיסדיו ומפעיליו של הקונגרס היהודי הקנדאי, והיה חבר האכסקוטיבה של ההסתדרות הציונית בקנדה.

פעל רבות למען מתן חינוך יהודי לנוער וטיפוח השפה היהודית, וכן לעזרת המהגרים היהודים שבאו לקנדה ולהדרכתם להשתרשות בחיי הארץ.

מ-1912 הוציא את השבועון "קנדיאן ג'ואיש כרוניקל" באנגלית. ב-1920 הוציא מהדורה אמריקאית חדשה של "ש"ס ווילנא" ב-18 כרכים.

ספריו (באידית): אירופה וארץ-ישראל אחרי מלחמת העולם (מונטריאל, 1923) ; מהמעין הנצחי (1930): מסע חיי (זכרונות, 1946).

נפטר במונטריאל, י"ז חשון תש"י (9.11.1949). צאצאיו: שרגא פייבל ז''ל,דניאל, שפרה רחל אשת עוה"ד ליאון קריסטל הבר הפרלמנט הקנדי (ראה בכרך זה), מאיר, משה, שלום, מרים אשת ד"ר אברהם קופרברג.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3744). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3744