Volume 11

Page 3872

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בגמר המלחמה העולמית הראשונה חזר לארץ ונתקבל כפקיד בבית הרפואות "סלומון, לוין ואלשטיין" ביפו, והעלה את העסק למדרגה ראשונה.

מנהל העסק בתל-אביב.

ביתו משמש לפגישות ותיקי הישוב. רבים מוצאים בו ידיד יועץ ועוזר.

בשנת 1926 הצטרף ללשכת הבנאים החפשים "ברקאי" ביפו-תל-אביב.

חבר התאחדות בני הישוב בישראל.

שמואל ארנון (סויצקי)

נולד בסלונים (רוסיה הלבנה), י"ד בכסלו תרנ"ז (סוף 1896).

לאביו בנימין זאב סויצקי (ראה כרך כרך א', עמוד 527).

אחרי שאביו לא הצליח אחרי תקופת העלית הגדולה של שנת תר"ן (1890) לרדת מהאניה. בחוף יפו, חזר לרוסיה. בשנת תר"ס (1900) כשהחלה תנועת ההגירה של יהודים מרוסיה להתישבות חקלאית במושבות חברת יק"א בארגנטינה, נסע גם הוא שמה והתישב עם משפחתו במושבה היהודית וירג'יניה (ליד המושבה הגדולה מוזסוויל).

שמואל קיבל חינוך מסורתי, וכללי בבי"ס עממי במוז'סויל (ארגנטינה).

בשנת 1907 עלתה המשפחה על אניה ארגנטינית והצליחו לרדת בנמל יפו בלי הפרעה והתישבו ביפו.

שמואל המשיך ללמוד בתלמוד תורה "שערי תורה' בנוה שלום, ובשנים תרע"א-תרע"ד (1911-14) למד בישיבת הרב א. י. הכהן קוק זצ"ל והשתלם בש"ס, פוסקים ובפילוסופיה הדתית של ימי הביניים.

היה עסקן בועד הלשון בתל-אביב, חבר הועד של אמוני הלשון העברית בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3872). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3872