Volume 12

Page 4013

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משלוח חבילות לרוסיה, אירגן את מפעל החבילות לבני סלונים, נפגש עם פליטי השואה הראשונים במחנות קפריסין.

השקיע עבודה מרובה באיסוף החומר על השואה, בגביית עדויות מהניצולים ובריכוז התמונות לאלבום.

היה תמיד ראשון לביצוע ולא דרש מאחרים אלא מה שקיים בעצמו תחילה.

נפטר ברמת-גן, כ"ט אדר תשכ''א (17.3.1961) והובא לקבורה בקרית שאול.

בנותיו: טובה אשת דוד ויטנברג (רמת-גן), שלומית אשת יעקב אורן (רמת-גן).

פרופ' בוריס אורצקין

נולד בשנת תר"ע (15.4.1910) בווארשה שבפולין. לאביו נחום ולאמו חיה-שרה לבית רוזבאש. למד בבית-הספר של הלפרן ואח"כ בגימנסיה היהודית "אסכולה" בווארשה. בילדותו השתתף בקולו במקהלת בית-הכנסת הגדול. עם החזנים גרשון סירוטה ומשה קוסביצקי . מצא במוסיקה את ייעודו בחיים. סיים קונסרבטוריון בווארשה ובפאריס. למד בפקולטה למוסיקה של אוניברסיטת ווארשה והוסמך לדוקטור בתורת המוסיקה. לאחר זמן היה פרופ' למוסיקולוגיה באוניברסיטת ווארשה ורקטור האקדמיה למוסיקה, וכן יו"ר ועדת הסטודנטים למתן עזרה לסטודנטים עניים באוניברסיטת ווארשה.

ב-1938 נשא לאשה את רומה בת דוד דפשטוק. בבית אביו, ציוני פעיל, נתחנך ברוח הציונות. בנערותו היה חבר בתנועה החינוכית "השומר הצעיר". משגדל נתן קונצרטים רבים לטובת הקהק"ל ותמך במפעל הציוני בכל הדרכים. בשנים 1946-1940 היה פליט ברוסיה, ומשחזר ל פולין עזר לקיבוצי ההכשרה לעולים.

עלה לארץ ב-1957, התיישב בטבריה, עוסק בהוראת מוסיקה ובמתן קונצרטים, מכין אופרה על מערכת סיני - היה חבר בוועדת קרן נורמן למתן סטיפנדיות לתלמידים כשרוניים במוסיקה.

בנו ובתו הקטנים נהרגו במלחמת העולם השניה בפולין.

הרב יוסף משה שטרית

נולד בטבריה, י"א תשרי תרס''ט (6.10.1908). לאביו הרב מכלוף שטרית (דיין במשרד הרבנות בטבריה. נשיא כוללות רמב''ה במשך 40 שנה) ולאמו מרים בת מסעוד דהאן. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה הכללי, בישיבות ובישיבת רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

הוסמך לרב ע"י הרבנות בטבריה והרבנות הראשית לישראל.

בשנת תרצ"ד (1934) נשא לאשה את מסעודה בת הרב אהליאב אוחנה. היה הממונה הראשי על הפרשת תרומות ומעשרות, כשרות ועירובין. ר"מ לתלמוד בישיבה בטבריה.

היה חבר במועצה הדתית, ממייסדי ארגון "המאור", לימוד והרצאות תורניות בראשותו של הרב יעקב מ. טולידאנו זצ''ל בטבריה.

למעלה מ-20 שנה ניהל את בית הכנסת "מימוניה" שע''י קבר הרמב"ם, היה רב בית הכנסת וביהמ"ד "אוהל יעקב ולאה" בקרית-שמואל בטבריה.

כיום, חבר מועצת עירית טבריה, חבר בועדת הפטור לשכת הגיוס המחוזית של טבריה במשרד הבטחון, חבר ועדת בקורת של הת"ק, חבר ועד החינוך הממ"ד ותיכון דתי, אחד משלושת האפוטרופסים החוקיים שנתמנו לפי צוואתו של הרה''ג יעקב חי זריהן זצ"ל על בית מדרשי "אוהל יעקב ולאה" בקרית שמואל בטבריה. סגן חבר המרכז של הפועל המזרחי, וציר בועדת היסוד של המפד"ל.

כתב מאמרים ב"הצופה". ברשותו כתב יד בחידושי תורה ודרשות וכן כתב יד - שאלות ותשובות בהלכה.

היה חבר ההגנה, בצהל (מלואים).

כיום, המזכיר הראשי בבית הדין הרבני בטבריה.

צאצאיו : עמנואל, מאיר יגאל, אבינועם, גד מכלוף, שולמית, רות, יעקב חי ירון.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4013). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4013