Volume 12

Page 4058

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אחרים. בהשתדלותו של הפרופ' שור הורשה לצאת מרוסיה ולעלות לארץ.

בשנת 1923 עבד בסלילת כבישים, בחקלאות, בבתי המלאכה של הגרמנים בחיפה.

יסד קורסים לשפות ולמסחר, ובית הספר התיכון הפרטי הראשון לטכניקה ולמסחר (עכשיו - גמנסיה ביאליק בחיפה). אלפי תלמידים חינך בתור בעלי מקצוע בהשכלה תיכונית.

בשנת 1929 נשא לאשה את דבורה בת חייקל ושרה טובה שיף (מראשוני בוני תל-אביב. ראה את הערך של דבורה ושל הוריה בכרך זה).

בשנת 1934 ניהל ועד למען חיפה שע"י לשכת המסחר.

יסד התאחדות בעלי תעשיה ועמד בראשה.

הדריך עולים רבים מגרמניה בהשקעות, בבנין, במ לאכה, בתעשיה ובמסחר.

יסד בית חרושת לניסור שיש בעמק זבולון.

הקים שלשה מרכזי תעשיה. עמד בראש מועצת קרית מוצקין הראשונה ואח''כ בראש קרית-ים שבה שיתף פעולה עם חברת "גב-ים" בע"מ בפיתוח המקום.

בשנת 1938 יסד את שוק תלפיות בחיפה, וניהל את בנינו בשיתוף פעולה, כנציג ועד הדר הכרמל.

בשנת 1941 יסד בית חרושת לעיבוד הפסולת האורגנית שע"י בית המטבחיים בחיפה.

השתתף במוסדות המקומיים של התאחדות בעלי התעשיה בישראל.

שנים רבות, חבר בועד הפועל הארצי של הציונים הכלליים.

יסד מכון מדע לעם ומרצה על האנרגיה האטומית לצרכי שלום ונושאים מדעיים אחרים.

יסד משרד לפיתוח העיר, המרכז פיתוח מפעלים ישנים וגם הקמת מפעלים חדשים.

ביתו היה תמיד פתוח לעולים ולכל מי שזקוק היה לעבוד ולקבל עזרה.

בתו: לאה אשת ישראל מינקובסקי.

שלום חמדי

לאביו שלמה לוי. עלה לארץ בשנת תרמ''ב (1882).

לאחר שנוסדה עדת התימנים בירושלים, בסיון תרמ"ג (1883) נשלח לתימן ע"י רבני העדה יחד עם ר' יוסף נדאף במטרה לאסוף תרומות ולקבוע קופות על שם ר' שלום שבזי עבור עניי העדה שלהם ובנין ביתמחסה לגולי תימן בירושלים.

השליחים קבעו קופות, ומינו לגבאים את ר' יחיא בדיחי, ר' שלום חבשוש ור' סלימאן צאלח. לסוכן מינו את ר' חיים אלדאף. הגבאים היו אוספים את התרומות ומוכרים את החפצים (אוכל ובגדים), ואת הכסף היו מוסרים ליד הסוכן. בכל ששה חדשים היה הסוכן שולח את הכסף לירושלים.

ר' שלום חמדי יצא שנית לתימן בשליחות כולל הספרדים בשנת תרס"ג.

אלכסנדר ליבשיץ

נולד בבוברויסק (רוסיה), ד' תשרי תרמ''ט (10.9.1888).

לאביו משה בן-זאב ליבשיץ (ממשפחת וולפסון) ולאמו חוה בת יצחק פלוטקין. קיבל חינוך מסורתי בחדר, בוגר בית ספר לחקלאות ברוסיה והשתלם באוניברסיטה בקליפורניה. קיבל תואר - אגרונום.

היה חבר פעיל בס. ר.

בשנת 1913 עלה לארץ.

היה חבר הקואופרציה במרחביה בשנת 1913 וחבר הקומונה בנס-ציונה בשנת 1914.

בשנת 1915 נשא לאשה את חוה בת משה לרר, ממיסדי נס-ציונה (נפטרה בתל-אביב, כ"א חשון תשי"ב 20.11.1951) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1954 את אינסטינה בת משה רדל , מבסרביה.

בשנות 1915-19 מורה במקוה ישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4058). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4058