Volume 13

Page 4350

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי, בי"ס גבוה לרבנים "מתיתבתא" בווארשה (בירת פולין) ולאחר מכן הוסמך לרבנות ע"גדולי הרבנים שם.

היה פעיל בתנועה הציונית "צעירי המזרחי" בפולין.

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

עבד כפועל בנין.

בשנת תרצ''ה (1935) נשא לאשה את אסתר בת ר' מרדכי ברנמוב. חבר מרכז המפלגה הליברלית.

סגן יו"ר ענף המזון וחבר ההנהלה של התאחדות הסוחרים הכללית בישראל.

סוחר.

חבר מועצת עיריית תל-אביב (משנת 1955).

כתב מאמרים ב"הבוקר" ובבטאון הסוחרים.

כל השנים חבר בהגנה.

צאצאיו: נעמי אשת יאיר גלבוע, איתן (חייל בצה"ל).

חיים אליהו

נולד בקורפו (יון), כ"ב אב תרס"ו (15.8.1906).

לאביו משה אליהו (סוחרים ידועים בקורפו, יון) ולאמו סטאמעטה בת חיים בעלעלי. קיבל חינוך מסורתי ועברי עד גיל 14 .בארץ בבי"ס תחכמוני, רכש השכלה בלימוד עצמי.

עלה לארץ בחודש מאי 1920 (והוא בן 14 שנה).

דודיו - מתתיהו אליהו (ראה כרך ח', עמוד 3115) ויוסף אליהו (ראה כרך ח', עמוד 3116) מראשוני ענף מכשירי כתיבה בתל-אביב.

בשנת תרפ"ט השתתף בהפגנה ליד הכותל המערבי בירושלים.

בשנת תרצ"ב (1932) נשא לאשה את צפורה בת חיים גולדואסר (נולדה בגרודנה. עלתה לארץ בשנת 1923. מבוגרות בית הספר למדריכים של קפיטן ירמיהו הלפרין ז"ל. הצטרפה לבית"ר ומלאה תפקידים השובים שונים ב"תנועת חרות").

היה נשיא לשכת הבנאים החפשים "אחי-דן ברמת-גן. מראשוני הצהיר וממפקדי בית"ר בארץ.

היה ממחזור הראשון של בית הכפר למדריכים בפיקודו של המפקד ירמיהו הלפרין ז"ל (ראה כרך ששי, עמ' 2572).

נמנה עם המפקדים הבכירים של אצ"ל בירושלים.

בשנות 1939-40 נאסר כחשוד חבר אצ"ל וישב במאסר בעכו.

היה יו''ר מועצת תנועת החרות ברמת-גן.

נמנה עם מסדר זאב ז'בוטינסקי. היה יו''ר התאחדות הסוחרים ברמת-גן.

מעורה בחיי העיר רמת-גן. שימש בתפקידים ציבוריים שונים.

נפטר ברמת-גן, י''ט אלול תשג''ג (8.9.1963).

צאצאיו: משה, נילי.

נח טמיר (זווין)

(המשך לערך שלו בכרך שביעי, עמוד 2871) בשנת תשי''ט (1959) פרסם ספר "חגים מספרים" (סיפורים לילדים. בהוצאת "יבנה", תל-אביב), בשנת תשכ"א (1961) ספר "הרבי מבלז וכפילו" (סיפורים מימי השואה בהוצאת "קרני", תל-אביב) וחוברת "אגדת מותו של ישו ועובדת הגנוסייד.

יונה וילדר

נולדה במיערוב (פולין) ביום כ"ג אב תרס"ח (20.8.1908).

לאביה מרדכי דוד שכטמן ולאמה שרה (סוחרים ידועים ובעלי תעשייה לשוקולד ונרות בעיר הולדתה).

קיבלה חינוך מסורתי וכללי.

בשנת תרפ''ו (1926) עלתה לארץ עם הוריה, שהקימו בעפולה בתים וחנויות והיו ממניחי היסוד הראשונים לפיתוח והרחבת העיר בעמק יזרעאל.

באותה שנה נישאה ליצחק וילדר, איכר וכורם ידוע בזכרון-יעקב (ראה כרך ט' עמ' 3332). מנהלת את

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4350). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4350