Volume 13

Page 4349

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: חיים סרוקה (עסקן ותעשיין בלונדון), אלי עזר סרוקה (סוחר. מטעם הליברלים נבחר למועצת עיריית תל-אביב), נח סרוקה (סוחר ויבואן בתל-אביב), חוה אשת הרב שלמה מורגנשטרן (האדמו"ר מקוצק בשיקגוארה"ב ז"ל), רבקה אשת שלמה אשכנזי (למדן וסופר).

עו"ד עמנואל מטלון

נולד ביפו (א"י) ביום ד' טבת תר"ע (16.12.1909).

לאביו משה יצחק מטלון (מעורכי הדין הראשונים בארץ. גואל קרקעות ועסקן ציבורי. ראה כרך שביעי, עמוד 2941) ולאמו מלכה רחל בת הרב משה יצחק הכהן מירושלים (נפטרה בתל-אביב, ט' אייר תש"ג 14.5.1943).

קיבל חינוך בביה"ס "תחכמוני", האליאנס (כי"ח) ובוגר הגימנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב. למד משפטים באוניברסיטה בלונדון וקיבל תואר עורך דין LL.B.והוסמך גם לבריסטר אט-לוא.

היה חבר פעיל ב"מכבי" ירושלים.

נשא לאשה את עדינה בת בן-ציון מזרחי (בעל בית דפוס "אחוה" בירושלים).

בשנים 1935-47 שימש כמפקח מחלקת הקרקעות ובא כוח היועץ המשפטי בענייני קרקעות בממשלת המנדט בירושלים.

משנת 1948 עד 1953 שופט שלום בתל-אביב.

חבר נשיאות בית הדין העליון של הסתדרות הספורט הישראלית.

חבר בית הדין של "המכבי".

אח בלשכת בני-ברית ובלשכת הבנאים החפשים "חירם" בתל-אביב.

חבר בית-האבות ע"ש ליאון רקנאטי בקרית ממלין.

חבר ההנהלה של "ידע-עם" לפולקלור בת"א.

כיום, עובד כעורך דין פרטי.

צאצאיו: מלכה אשת ד"ר דב גורשיין (רופא מדיציני), משה, אביבה.

יוסף ברודסקי

נולד בטולנוי (רוסיה) בשנת תרכ"ד (1864).

לאביו אברהם יהודה ברודסקי ולאמו שרה . נשא לאשה את מלכה בת אלקנה פוקוטילובסקי (נפטרה בתל-אביב, י"ח חשון תרצ"ח - 23.10.1937).

בשנת 1905 ביקר בארץ, ובשנת 1907 עלה לארץ מקשינוב והתיישב בתל-אביב עם תשע נפשות.

התגורר בחדר אחד צר, אף שקרובים עשירים מארצות הברית הזמינו אותם לבוא אליהם. והיא,עם כל הסבל, נשאר בארץ.

בשנות מלחמת העולם הראשונה, כשרבים מנתיני רוסיה גורשו ועזבו מרצונם הטוב את הארץ, החליט להשאי בארץ והתעתמן (נהיה לנתין עותומני - תורכי).

היה מראשוני המתשייבים בתל-אביב ("אחוזת בית"), וקיבל את התפקיד של השומר הראשון בעיר העברית החדשה.

כשנבנה בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי נתמנה לשמש הראשי וכיהן בתפקידו זה עד יומו האחרון.

היה נוח לבריות, הכל כיבדוהו על יושרו וטוב לבו.

נפטר בתל-אביב, כ' אדר תש"א (19.3.1941).

צאצאיו: טובה אשת משה הרצנשטיין, דוד ז''ל, יונה אשת יהודה וינשטיין, יוכבד אשת זאב קרסנפולסקי, יהודית אשת משה שרמייסטר (ראה כרך שמיני, עמוד 3063), מיכל.

שושנה (רויזה) ערמון (קסטנבאום)

(המשך לערך שלה בכרך י"ב, עמודים 4034-40) בין המפעלים המיועדים להנציח את זכר המנוחה והמוקדש לשמה, יופיע ספר בשם "אוצר זוטא", מבחר מאמרי חז"ל בניקוד מלא, בהוצאת כיס, במטרה - לזכות בו את הרבים ולקרבם לתורה שבעל-פה

אליעזר סרוקה

נולד בוורשה (פולין), ח' תמוז תרע"ג (13.7.1913), לאביו הרב יהושע דוד סרוקה זצ"ל (ראה כרך זה) ולאמו שושנה בת הרב מרדכי אייזיק גורפינקל .

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4349). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4349