Volume 12

Page 4060

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1947 נשא לאשה את ליבי בת דב ורוז מרדר מארצות הברית.

עסק בעתונות. תעשית סרטי קולנוע. בנכסי דלא ניידי וניהול חברה ליחסי צבור.

בשנת 1948 חזר לארץ ונכנס לשרות המדינה ומשרד הבטחון.

ניהול ועדת העשור בקנדה.

עסק בפיתוח תעשית התיירות בנגב ופתיחת שטחים חדשים למשקיעי הון מחוץ-לארץ.

יוזם ומבצע רעיון בנית "מוטלים" (בתי מלון בדרכים) להוצאת התיירים מהערים הגדולות למרחבי הארץ.

עוסק בהשקעות בבניה, מלונות ותעשית התיירות.

נשיא חברת מוטלס דבלופמנט קורפוריישן בע"מ.

כיום, בונה מלון "נאות מדבר" בבאר שבע.

בארצות הברית היה פעיל בפעולות נרחבות עבור אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים.

בניו; גיל, דון, רון, תוד, גיא.

נסים דברוסקין

נולד ברוסיה בשנת תקצ"ט (1839).

היה תלמיד חכם ושומר מסורת.

יסד בפריז את חברת "בני-ציון".

עלה לארץ בשנת תרנ"ב (1892).

ביום עליתו לארץ חובר שיר לכבודו ע"י "בניציון" בפריז.

היה מנהל בית הספר בראש פינה (נשלח במיוחד ע"י הבארון).

היה ידוע כלוחם נגד משטר פקידות הבארון ורב אתם את ריב האכרים.

זקני המושבה מספרים עליו: הוא היה רגיל לקרוא את המפטיר. "בשבתות נחמו" מדי שנה בבית הכנסת. והנה קרה בשנת תרנ"ח (1898) שתחת לחץ "משפחה מיוחסת" במושבה שינו את המקובל וקריאת המפטיר "בשבת נחמו" נתנו לבן אותה המשפחה. אחרי גמר קריאת ההפטרה, עלה על הבימה, טפח על העמוד וקרא: "זוהי השנה האחרונה לחיי"...

נפטר בראש-פינה, ט' כסלו תרנ"ט (נובמבר 1899).

אברהם (אלברט) דוד מטלון

נולד ביפו, י"ט אייר תרס"ט (10.5.1909).

לאביו דוד מטלון (ראה כרך א', עמוד 438) ולאמו ויקטוריה בת אברהם חיים שומלא. קיבל חינוך מסורתי וכללי, בוגר בית הספר כי"ח (אליאנס), בי"ס האחים (פרער) ביפו ובאוניברסיטה האמריקאית בבירות.

שימש מנהל ומפקח כללי של חברת "סוקוני ואקום'' (ארצות הברית) בירושלים וביפו. עד 1937 היה עוזר למנהל הכללי של "סוקוני ואקום" במזרח התיכון.

בשנת 1942 נשא לאשה את שרלוט בת ג'ורג' פוצרט. בעל תעודת כבוד בעד סיוע לצרפת החפשית.

מייסד ומנהל כללי של חברת "אחים מטלון".

מנהל כללי של חברת קולומביה פיקצ'רס ישראל וחברות שונות מאנגליה וארצות הברית.

חבר מייסד של לשכות המסחר ישראל-צרפת. ישראל-בלגיה.

סגן נשיא "מעבדות המזרח התיכון של ארצות הברית". הקונסול הכללי של הרפובליקה הדומיניקנית בישראל.

שירת לטובת ההגנה במקרים מיוחדים בתוקף תפקידו בסוקוני, הן עם הערבים והן עם האנגלים.

חבר לשכת הבנאים החפשים "מוריה" בתל-אביב.

גאל שטחי קרקעות מידי הערבים בימי המנדט הבריטי - בשיר מואנס וג'ליל מעבר לירקון.

כתב מאמרי כלכלה Motion Pictures Herald, VarietyNew- York.

בניו: דוד אהרן מטלון, אמנון מאיר מטלון, רוי איתן מטלון.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4060). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4060