Volume 12

Page 4063

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כיום, מקדישה את רוב זמנה לעבודה סוציאלית וקליטת עליה.

עוזרת הרבה לכל אלה שפונים אליה.

בתה: לאה אשת ישראל מינקובסקי.

דוד בר-אלי (נישקובסקי)

נולד בלודז' (פולין), כ"ט טבת תרס"ב (1902).

לאביו אליהו חיים נישקובסקי (עלה לארץ בשנת 1906 והקים בירושלים ביח''ר לגרבים. גורש ב-1914 ע"י התורכים כנתין זר - לרוסיה) ולאמו תמר בת שמואל אברהם בוהם. בשנת 1906 עלה לארץ.

קיבל חינוך מסורתי בתדר ובישיבת "חיי עולם" בעיר העתיקה בירושלים.

בשנת 1914 גורש עם הוריו (בפרוץ מלחמת העולם הראשונה) לרוסיה בתור נתינים רוסים. בשנת 1922 חזר לארץ.

בהתחלה עבד כפועל בחקלאות ובבנינים.

אח"כ בנה נגריה בשכונת מכבי החדשה. בניו ממשי כים לפתח את הנגריה לפי דרישת הבניה בארץ.

כל השנים חבר ההגנה.

בניו: שמעון יוסף, ניסן זאב.

הרב דב בורשטיין

נולד בפולנאה (רוסיא), ט' אדר תרנ"ב (1.3.1892).

לאביו הרב יחיאל מיכל בורשטיין (אבד"ק יעדניץ ומלפנים בפילעשט. ממשפחת "המאיר נתיבים") ולאמו גיטל מחליה בת מרדכי יוסף נתנאל מיקוניס (נכד המגיד ר' דוב ממזריטש זצוקללהה).

קיבל חינוך מסורתי, בעיקר בישיבת אביו ותחת פיקוחו בעיר פילעשט (בסרביא).

בשנת 1912 נשא לאשה את שרה בת הרה''צ משולם פייבש ורמן (נכד "הדעת קדושים" והר' מאיר מפרימישליאן זי"ע).

היה רב ראשי ואב בית דין בבאטשאן והגליל (ברומניא).

היה פעיל בהסתדרות המזרחי ופעל לטובת הקרנות של א"י.

בשנת 1950 עלה לארץ.

רב ואב בית דין.

השתתף בועידות המזרחי.

כתב מאמרים ב"העולם", "קול-תורה'' "הפרדס", "סיני" ובעתונים לועזים שונים.

פרסם ספרים : חכמה ומוסר על פרקי אבות (בעברית), השחיתה העברית לאור המדע (ברומנית).

צאצאיו: יעקב יצחק, יהושע (רופא שנים בת"א), מרדכי חיים (לשעבר רבי בביכ"נס בבוקרסט. עלה מקרוב לארץ), מלכה אשת הרב ד"ר מנחם שפרן (רמתאביב), טאבא דבורה אשת האדריכל חיים הרשקוביץ (ת"א).

אריה גולדין

נולד בביאליסטוק (פולין), י"ז תמוז תר"ע (15.7.1910).

לאביו ר' ישעיהו, פרנס בועד הקהילה בעירו (נכד הרב ר' אשר כהן מטיקטין, הנקרא הרא"ש) ולאמו מלכה בת הרב קלמן ספירשטיין (רב בביאליסטוק).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות מיר, נוברדוק ובסמינר למורים בוילנה.

ממיסדי בית"ר וחבר מפקדת בית"ר בביאליסטוק.

בשנת 1930 עלה לארץ.

ממיסדי פלוגת בית"ר בראש פינה.

בשנת 1934 נשא לאשה את רחל בת מרדכי רובינוב. בשנת 1942 התנדב לבריגדה העברית בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה.

היה פעיל באצ"ל (ארגון צבאי לאומי) וישב במאסר בלטרון 1946.

חבר מרכז קופת חולים לעובדים לאומיים וחבר הנהלת לשכת הסעד שלה ברמת-גן.

חבר הנהלת תנועת החרות ברמת-גן.

מנהל קופת חולים לעובדים לאומיים, סניף רמת-גן.

כתב מאמרים ב"המשקיף".

צאצאיו: גלילה, ישעיהו.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4063). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4063