Volume 13

Page 4338

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בכל מוסדות קופת חולים: כשרות, שמירת שבת וכו', הוזמן הוא להיות חבר המרכז של קופת חולים כנציגה של הסתדרות הפועל המזרחי, והוטל עליו התפקיד של הסדרת עניני הדת בקופת חולים, תפקיד, שמלא אותו במסירות ובכשרון, ורכש לו את הכבוד והערצה מכל החוגים. הן מהרבנות הראשית והרבנים המקומיים והן ממנהיגי קופת חולים אף כיבדו אותו והשתדלו למלאות את דרישותיו, והודות לזה הוכתרה עבודתו בהצלחה רבה, והכשרות במוסדות קופת חולים - למופת.

בתפקיד זה שימש עד יום פטירתו.

השתתף במשך כל השנים בועידות העולמיות והארציות של התנועה והיה חבר המוסדות המרכזיים. חבר נשיאות המרכז של הפועל המזרחי, היה יו"ר של הועדה העליונה לעניני העובדים בתנועה.

בתרצ"ב (1932) עבר להתישבות ב"כפר אברהם". היה פעיל בפעולות תרבותיות במושב ובסניף בפתח-תקוה.

היה חבר ההגנה והשתתף בפעולות ההגנה ובשמירה.

נפטר בפתח-תקוה, ג' ניסן תשכ"ב (7.4.1962).

צאצאיו (מאשתו הראשונה): אלעזר, אליהו, בנימין, עדינה אשת דוד שור. קופת חולים הנציחה את שמו - בקריאת המרפאה החדשה והמשוכללת במרכז פתח-תקוה על שמו.

מאשתו השניה : יונה אשת הרב יששכר דב לדרמן.

דוד מנחם (גדעון)

נולד בשנת תר''פ (1920) בפורט-סעיד אשר במצרים.

לאביו יוסף מנחם ולאמו ברכה. בגיל 14 הגיע לארץ ב-20.12.1934 והשלים את לימודיו בבית המסר התיכוני "נורדיה" בתל-אביב ובבית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל-אביב, בו למד שנה אחת נוספת.

במסגרת המנגנון האדמיניסטרטיבי של ממשלת המנדט התקבל כפקיד במחלקה המשפטית של הפיקוח על המזוזות והואיל וידע יפה את שלוש השפות הרשמיות (עברית, אנגלית וערבית) עסק בתרגומים. אחר כך כשאחיו הידוע בשם "יוקי" פתח את התיאטרון שלו, עבד אצלו כאדמיניסטרטור.

חבר תנועת ה"מכבי" ומאורגן במחתרת לח''י. אחר כך התגייס עם כל אנשי ארגונו לצה"ל. צורף לגדוד "שריון ופשיטה". סיים בהצלחה יתירה קורס לאלחוטאות (בו השתלם חמישה ימים בלבד!), השתתף בכיבוש לוד, ובפעולה זו נפל ביום ג' תמוז, תש"ח (10.7.1948) והובא למנוחת עולמים בבית הקברות בנחלת יצחק.

אשר (אוסקר) פלדמן

נולד בפינסק (רוסיה), כסלו תרפ"ב (סוף 1921).

לאביו משה פלדמן ולאמו דבורה. קיבל חינוך מסורתי בחדר. למד בבי''ס עממי ותיכוני בפולניה.

היה חבר במועצת המלחמה בגיטו קובנה.

בסוף שנת 1944 עלה לארץ.

הצטרף לקיבוץ גבעת ברנר (לשם הסואה).

היה מפקד באירגון הצבאי הלאומי - לפני הפילוג.

אחרי הפילוג הצטרף ללח"י (לוחמי חירות ישראל).

היה משתתף בפעולות לח''י, לשם זה עזב את הקיבוץ ועבר לפעולות ומשימות שונות בארץ.

השתתף בהתקפה על בתי-המלאכה של הרכבת בחיפה, ושם נפצע קשה בעת ההתקפה הידועה.

כשהיה פצוע ואפשר היה עוד להצילו צעק לשוטרים הבריטים, מה אתם משטינים עלי ? הגיסטאפו לא נהגה כך... הובא לקבורה בחיפה.

היה אדם ישר, עליז, טיפוס לוחם מסורתי.

אשתו נהרגה בשנת 1940 בפעולה בגיטו קובנה.

חנוך איזנשטד

נולד בגרייבו (פולין) בשנת תרמ"ג (1883).

לאביו יעקב אריה איזנשטד ולאמו חיה ליבה.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4338). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4338