Volume 14

Page 4501

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרצ"ז (1937) עלה לארץ.

המשיך ללמוד ב"ישיבת חברון" וב"אהל תורה" בירושלים והתחנך בבית חותנו בעתיד.

בשנת תרצ"ח (1938) נשא לאשה את חוה דינה בת הרב יעקב משה חרלפ זצ"ל (ראה כרך ג', עמוד 1303).

יסד הוצאת ספרים "מאורות" - להוצאת ספרים אודות גדולי עולם ולמכרם לתלמידי ישיבות במחיר הקרן.

פרסם 4 ספרים מקוריים (משגת ראשונים ב-2 חלקים על רמב"ם, קידושים קיבל פרס ירושלים למחשבה דתית ועוד.

פרסם את התשבץ מקדש דוד בשני חלקים, ועוד.

פעיל במוסדות חסד, גמ"ח שיסד, התרים לבניני מוסדות תורה ועוד.

ביזמתו הוקם בית שחיטה ובית מרחץ מודרני בנס-ציונה.

מרצה במחשבת ישראל והוראת הלכות.

פרסם ומפרסם מאמרים מקוריים, אקטואליים בבעיות השעה על נושאים הלכתיים ובמחשבת ישראל בעתונים: "הצופה", "התורה והמדינה", "מזכרת להרב הרצוג", "סיני", "הפרדס", "הנאמן'', "נועם". "שבילים" ועוד.

רב ואב"ד במושבה נס-ציונה והסביבה.

צאצאיו: אברהם יצחק (לומד במכון הרי פישל) בנימין (בישיבת פניביז'), שמואל (בישיבת ישוב החדש) שרה (מורה).

הדסה אפרתי

נולדה בבוברויסק י"ד אדר תרס"ג (1903).

לאביה הרב אלחנן בן-ציון הלוי קרפ . ולאמה הניה בת ר' מאיר פיימר מסלוצק (משפחת רבנים). קבלה חינוך מסורתי.

עלתה לארץ בשנת תרפ"ו (1926) מארצות הברית.

בימי המאורעות בשנת תרפ"ט (1929) גרה בחברון ונמצאה בבית סלונים בזמן שהערבים פרצו לבית ורצחו את רוב תושבי הבית. ניצלה ע"י זה שהמתים כסוה בגויותיהם. בשעה שהאנגלים דרשו שכל הילדים והנשים יעזבו את חברון, התנגדה ונשארה על משמרתה לעזור לנפגעים. עזבה את חברון בשיירה האחרונה של יהודי חברון.

פחד הפרעות גרמה לזה שנסעה לאמריקה להורים למנוחה. אביה שימש רב בקהלת רוזל - ניו-דזויזי.

בשנת תרצ"א (1931) חזרה לארץ.

בשנת תרצ"ה (1935) נישאה למר בנימין אפרתי (ראה כרך י"א, עמוד 3878).

בפרוץ מאורעות תרצ"ו (1936) ופליטי יפו הגיעו לצפון התמסרה לעזור להם.

ביחד עם עוד מספר נשים יסדה "אגודת נשים לעזרה סוציאלית וגמילות חסד" בצפון ת"א. האגודה עזרה לפליטי יפו בחלוקת מזון, בגדים ורפואות וכו'. האגודה ממשיכה לעזור לזקוקים, חולים, אלמנות וכו' ולאפשר לנזקקים להסתדר ע"י הלואה בלי רבית.

משמשת כל שנים בתור מזכירת הועד, מצטיינת בפעולותיה הצבורית בנאמנות. תורמת ומתרימה, עוזרת לזקוקים לסדרם בבתי-חולים.

במלחמת העולם השניה התגייסה למשמר האזרחי. פעלה במכבי סניף הירקון (כעת הצפון) ותרמה גביע לקבוצת כדור-סל.

נרשמה בספר הזהב ע"י תושבי השכונה.

חנה שרה סלאנט

נולדה בירושלים, י' אב תרפ"ג (23.7.1923).

לאביה הרב ישעיהו סלאנט (ראה בכרך זה) נכד הרב שמואל סלאנט זצ"ל רבה של ירושלים (ראה כרך א', עמוד 284) ולאמה ביילה בת רבי שמואל אלעזר וורטמן . קבלה את חנוכה בבית-הספר אוילנה די-רוטשילד ובגמנסיה העברית ע"ש סוקולוב בירושלים.

מגיל צעיר התמסרה לעסקנות צבורית והיתה מראשוני העסקניות ב"ויצו הצעירה" והצטיינה למרפת בפעולותיה הסוציאליות בשטחים רבים.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4501). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4501