Volume 14

Page 4502

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היתה בעלת מידות תרומיות וכל ישותה היתה לעזור לזולת. הכל נבאו לה גדולות.

נקטפה בירושלים בהיותה בת עשרים ואחת ע"י תאונה במעבדה החימית שבה עבדה, ביום כ"ה מנחם אב תש"ד (14.8.1944).

משה ישנו

נולד בפוקשני (רומניה), י"ז תמוז תרס''ז (29.6.1907).

לאביו ר' יעקב (סוחר, ת"ח ובעל צדקה) ולאמו חיה בת ר' דב שפיגל (שוחט וחכם בעיר רמניקו סרט).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת 1917 היגרו לסופיה שבבולגריה.

בשנת 1928 נשא לאשה את לבנה (ליזה) בת ר' יצחק אדוט (ז'קרוב).

בשנת 1929 יסד את האגודה "ואהבת לרעיך" לזכר אמו ז"ל בהגשת מזון, בגדים ומילגות ללימודים ובעזרה לחולים ועניים.

התמסר לעבודה צבורית, בעיקר בשטח כל סעד לזולתו.

בשנות מלחמת העולם השניה עזר לפליטי היטלר שעברו בסופיה (בולגריה), וביתו היה למקלט לרבים מהם.

אירגן בעירו נוער יהודי והחדיר בהם תודעה יהודית.

בחודש מאי 1939 עלה לארץ.

עבד כפועל בעבודות חלוציות שונות בארץ (בנין, כבישים, שומר לילה, נגרות וכו').

גם בארץ המשיך בפעילותו באגודה הנ"ל (אגודת "ואהבת לרעיך") בהגשת עזרה לנצרכים בשכונות העוני. ע"י מטבח לנצרכים, מתן בסתר, מלביש ערומים וקידום לימודי קודש.

פרסם כמה חוברות הסברה למפעלו "כל דכפין ייתי ויאכל".

לסדר חג הפסח הוא מזמין לביתו ועל חשבונו משפחות שלמות שיחוגו עם משפחתו את חג הפסח בליל הסדר, אף כי הוא מוגבל באמצעיו.

צאצאיו: חיה, יצחק (מסגר), יוסף (רדיו אלקטרוניקה), אסתר (אחות).

שמואל חכם

נולד בגדאד (עיראק), י"ד סיון תרפ"ט (22.6.1929).

לאביו כדורי חכם (הסבא שלו הרב יצחק חכם היה הרב הראשי בעיראק) ולאמו מסעודה בת יוסף דרויש . קיבל חנוך מסורתי ותיכוני. והשלמה בכלכלה.

3 שנים עבר קורס בבית ספר לפעילי ההסתדרות.

בחו"ל עסק במסחר.

עלה לארץ בשנת 1950.

היה חבר קיבוץ קדמה.

בשנת 1952 נשא לאשה את ויולט בת יוסף לוי .

שירת בצה"ל.

חבר מרכז מפא"י.

חבר הועד הפועל הארצי של עולי בבל.

חבר מועצת קרן הקיימת וקרן היסוד.

ראש המועצה המקומית רמת השרון.

צאצאיו: לילי, אורי .

אברהם (יששכר) מברך (בנצ'קובסקי)

נולד בפיוטרקוב-טריג (פולין), כ"ה תשרי תרנ"ח (21.10.1897).

לאביו משה בנצ'קובסקי ולאמו הדסה בת אפרים פישל מלץ (מצאצאי האדמו"ר רבי אפרים פישל מסטריקוב, וד"ר פרופ' רבי חיים דוד ברנהרד הבעל תשובה מפיוטרקוב).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה גבוהה בגור (פולניה) וחנוך כללי.

היה חבר מרכז המזרחי וצעירי המזרחי, ממיסדי

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4502). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4502