Volume 14

Page 4563

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חבר פעיל באגודה הציונית "בלוי-וייס" ובאגודה הספורטיבית הכח.

יסד סניף בית"ר באינסברוק והיה פעיל בסניף עד עליתו לארץ. בשנת 1936 עלה לארץ.

עבד כפועל בחקלאות בבנימינה.

בשנת 1937 התגייס למשטרה לפי קריאת המוסדות הלאומיים ושירת בה עד 1945 בדרגת שוטר ברחובות.

בשנת 1939 נשא לאשה את יהודית בת משה בק מרחובות.

בשנת 1945 עבר את בחינות עורכי דין זרים בירושלים והחל לעבוד במשרדי העו"ד אליאב ליואי את גרשון מינקוביץ בתל-אביב.

עם קום המדינה בשנת 1948 נקרא לחזור למשטרה בתפקיד של סגן מפקד נפת טבריה. עלה לדרגת מפקד הנפה בטבריה.

בשנת 1949 עם אירגון המחוז הצפוני של המשטרה נתמנה לסגן מפקד המחוז.

בשנת 1949 הועבר כסגן מפקד מחוז תל-אביביפו.

בשנת 1951 נתמנה לראש המחלקה הכלכלית במטה הארצי של המשטרה בארץ.

בסוף 1953 נתמנה למפקד מחוז חיפה והכניס סדרים למופת במחוז.

בשנת 1958 נתמנה לראש אגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל.

יצא כמה פעמים בשליחות המשטרה לחו"ל בקשר עם חקירות שונות. כן השתתף בשם משטרת ישראל באספות האינטרפול בחו"ל.

בשנת 1963 יצא לפנסיה.

ומאז יועץ משפטי של קבוצת "אדרת" שבראשה עומד בעל התעשיה והעסקן הידוע הנס פרוץ. בניו: ארמון, אהוד.

אסתר ורשטצקה (הילדסהיים)

נולדה בשנת תרמ"ח (16.7.1888) ברושקובו, מחוז קאליש (מקודם רוסיה).

לאביה אברהם מאיר הילדסהיים (בן הרב הירש הילדסהיים , ראש ישיבה בפרסבורג (אז אוסטריההונגריה), כיום ברטיסלאבא, ציכוסלובקיה. הסבא ר' הירש היה אחיו של ד"ר עזריאל הילדסהיימר, שיסד את הסמינר התיאולוגי היהודי בברלין) ולאמה דבורה לבית קוטובסקי. קבלה חינוך דתי ע"י מורים פרטיים דתיים וחילוניים.

בשנת 1909 נישאה לוולף ורשטצקה ז"ל (פעילה מאד בעזרה סוציאלית ותמכה בצעירים מוכשרים מחוסרי יכולת להשתלם).

הרבה שנים גרה בדנציג.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה הועברה לגיטו ורשה, עזרה בחרוף נפש ובסכנת מות לאמהות אומללות. הצילה במו ידיה 6 יהודים מכף המות, אחד מהם חי בארץ. "יד ושם" בירושלים העניק לה תעודת הכרה.

הועברה ב-1944 לברלין ושהתה שם עד לאחר הכבוש הרוסי.

בשנת 1945 עברה לשטוקהולם אל ילדיה.

עלתה לארץ בשנת 1963.

בנה: מהנדס עמנואל וריל (פקיד גבוה במנסטריון העבודה השודי בשטוקהולם). מירה ז"ל אשת יהודה פלז. נכדה: בנימין זאב פלז. אחותם של ליאון גילדסגיים (ראה בכרך זה) ושל פייר גילדסגיים (ראה בכרך זה).

אהרן לוין

נולד בטאקמאק (רוסיה) בשנת תרס''א (1901).

לאביו דוד לוין (ראה בכרו זה, עמוד 4445) ולאמו בונה לבית ברנשטיין.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4563). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4563