Volume 14

Page 4564

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

אביו נמנה על רוכשי האובליגציה הראשונה של הבנק היהודי (הקולוניאל בנק) שנוסד ע"י מיסד הציונות ד"ר תיאודור הרצל . בשנת 1920 עלה לארץ.

עבד כפועל בפרדסי פיק"א במושבות יהודה, בסלילת כבישים ובבנינים בתל-אביב.

היה מבוני מלון פלטין ברחוב נחלת בנימין פנת אחד העם בתל-אביב. בשנת תרפ"ז (1927) נשא לאשה את אודה לבית מורבקין. בשנת תרצ"ח (1938) נדרס ע"י אוטובוס, ואחר סבל רב נפטר בתל-אביב ביום תרצ"ח 1938.

צאצאיו: בנימין (ד"ר וטרינרי), מרים (אחות באיכילוב).

דב כספי (סרברניק)

נולד בתל-אביב, י"ח סיון תרע"ב (3.6.1912). לאביו חנוך סרברניק ולאמו פנינה בת דב זאב מניסטרסקי.

בחינות בגרות בביה"ס העירוני לבנים בתל-אביב. השתלם בארכיטקטורה באנגליה וקיבל תואר ארכיטקט (רשום ברשימת הארכיטקטים מספר 01028).

בשנת תש"כ 1960 נשא לאשה את ניוסיה בת חיים גרבנוב. מוותיקי ההגנה בת"א, מפקד וממארגני המשטרה המיוחדת, קצין קשר עם הבריטים בימי המאורעות. היה בימים ההם עוזרם של ישראל רוקח (ראש עירית ת"א) ודב הוז (סגן ראש עירית ת"א).

סגן יו"ר אירגון חברי ההגנה מחוז תל-אביב.

התגייס במלחמת העולם השניה לצבא הבריטי, בחיל ההנדסה ההודי בעיראק.

במלחמת השחרור, היה קצין במטה חיל ההנדסה של צה"ל.

ממארגני ופעילי לשכת העצמאים של אגודת האינג'נרים והארכיטקטים.

עסקנות ב"מכבי" ת"א ופעיל בהמפקדה הארצית של "המכבי הצעיר".

נשיא לשכת בני-ברית ע"ש שמעון רוקח בת"א.

כתב מאמרים על נושאים מקצועיים.

מירה פלז

נולדה ליד דנציג, ז' אב תרע"ח (18.4.1918).

לאביה וולף ורשטצקה ולאמה אסתר בת אברהם מאיר הילדסהיים (ראה את הערך של אמה בכרך זה).

גמרה את השכלתה התיכונית בגמנסיות בדנציג.

בשנת 1937 נסעה להשתלמות לשבדיה.

גמרה בהצטינות את בית הספר המלכותי הגבוה לחנוך גופני בשבדיה.

בשנת 1941 שימשה בהוראה בספרד.

בחזרה לשבדיה נתקבלה כמורה לשפה הספרדית באוניברסיטה העממית בשטוקהולם.

בשנת 1947 הגיעה לארץ.

עם יסוד המדינה נתקבלה למשרד החוץ. נוכחה ברודוס בזמן חתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל והמצרים.

נישאה ליהודה פלז . עם יסוד שגרירות שבדיה בישראל נתקבלה כמז

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4564). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4564