Volume 15

Page 4710

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

של סופרי ביסראביה''. דברי פתיחה מאת המשורר יעקב פיכמן .

בתשי"ד ערך את הספר "סקוריאן בבנינה ובחורבנה" בתשכ''ב - הוציא את ספרו "ביעור קידום מכרם לשוננו", ובתשכ"ד - יצא הספר במהדורה ב'.

על ספרו כתבו דברי ביקורת: 1) דוד זכאי ב"דבר", 2) ד"ר נ' קודיש בהד החינוך, 3)מ. אדיר - ב"הפועל הצעיר" 4) זאב לבנה ב"החינוך".

ג'. קרסל כתב עליו "בלכסיקון הספרות העברית".

מוכן לדפוס - 1) ספרו השני "ביעור קוצים מכרם לשוננו". 2) "אורות וצללים".

מאז עד 1953, שנת פרישתו לגמלאות, ניהל את ביה"ס הממלכתי ע"ש "שנקר" בחולון.

היה חבר המועצה הפדגוגית העליונה, בימי כהונתו של פרופ' בן-ציון דינור כשר החינוך.

כל השנים פעיל במוצעת המורים, כחבר הועד הפועל של המורים למען הקהק"ל.

סגן נשיא במיסדר בני-ברית "לשכת דיזנגוף'' בתל-אביב.

כיום, פנסיונר, עובד עבודה חלקית בהשתלמות מורים.

בנותיו; דבורה אשת יעקב קופמן, מרים אשת פינחם בוקלחן.

יעקב הלוי ברסלב

נולד במיר, פלך פינסק (הידועה בישיבתה הגדולה) בשנת תר"מ (1880).

לאביו ר' שלמה צבי בן אהרן יצחק הלוי, ממשפחת אפשטיין , ולאמו אסתר בת הרב טיקטינסקי. ראש ישיבת מיר. אביו היה תלמיד חכם גדול וירא שמים.

קיבל חינוך מסורתי וכללי ברוח הציונות.

בשנת תרס''ד עלה לארץ עם אחיו יהושע זאב הלוי. והתישב בירושלים. אח"כ עבר למושבה רחובות, ושם יחד עם האח יהושע זאב הלוי עבדו את האדמה והכרם שנרכש בשנת תר"ס (1900) במושבה (ראה את הערך שלו בעמוד 4688).

נשא לאשה את ליבע בת דניאל הכהן-ליפשיץ (ראה כרך ג', עמוד 1278), מראשוני מיסדי המושבה פתח-תקוה.

בשנת תרס"ה (1905) כשעלה האח הבכור בן ציון והביא עמו מכונות להקמת תעשיה למוצרי שמנים, הצטרף יחד עם אחיו יהושע זאב הלוי לתעשיה זו שנקראה ביח"ר לשמנים של האחים ברסלב. ראה פרטים מלאים בערך של אחיו יהושע זאב הלוי בכרך זה.

נפטר בתל-אביב ביום י"ב סיון ת"ש (18.6.1940) והובא לקבורה בנחלת יצחק.

צאצאיו: שלמה (מנהל ביח"ר לחלבה "אחדות".

רעיתו שושנה לבית וינשטיין); דבורה, שולמית .

נכדיו: יעקב ,אורי, ליאורה, אהוד.

יוסף כהנר (הכהן)

נולד בירושלים, בעיר העתיקה, בשנת תרנ"ה (10.4.1895).

לאביו ר' געצעל הכהן (בן הרב משוועקסנאפולניה, מצאצאי הרב מוילנה זצ"ל) ולאמו ביילה בת יעקב זונדעל קרויזר , (ראה בעמוד 4720).

קיבל חינוך מסורתי בבית היתומים דיסקין בירושלים בבי"הס כי"ח (האליאנס) ביפו, למד חקלאות בביה''ס החקלאי במקוה ישראל. המשיך ללמוד בצרפת - מונטפליה, וקיבל תואר אגרונום (מהנדס חקלאי). במשך הזמן למד במרסיי בצרפת, בקיוגרדנס באנגליה למד תכניקה לתכנון וביצוע גנים צבוריים.

ניהל את פרדסי סיר משה מונטיפיורי (כיום - שכונת מונטיפיורי, מול הקריה).

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4710). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4710