Volume 15

Page 4709

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צדק" ליד נוה שלום ביפו בנה את ביתו בין הראשונים וגם את המאפיה היהודית הראשונה ביפו שהתפתחה למודרנית לאפית לחם לכל ימות השנה ומצות לפסח (ראה כרך שלישי, עמוד 1469).

קיבלה חינוך עברי. מתלמידות הסמינר למורות בהנהלת ד"ר ניסן טורוב (ראה כרך ו', עמוד 2446).

נישאה לנתן חובב (ויליניץ) מהפקידים הותיקים של הבנק הלאומי לישראל (אפ"ק). בן ר' שלמה חובב (ויליניץ) שעלה לארץ בשנת תרע"ד (1914). היה מורה לעברית בקיוב וכתב בקביעות מאמרים פובלציסטיים, פוליטיים ופיליטונים ב"הצפירה", "הזמן" וכו'. תוך עבודתו בחקלאות בנחלתו במושב העובדים "נחלת יהודה" ליד ראשון לציון הקדיש מזמנו גם לעסקנות צבורית ולעבודה ספרותית (ראה כרך ג', עמוד 1257).

זה יותר משלשים שנה שהיא עוסקת במסירות בהלבשת והנעלת ילדים מחוסרי אמצעים, מטעם ועד ההורים המרכזי, לא על מנת לקבל פרס.

מגישה עזרה לנצרכים בצנעה ובורחת מכבודים.

בנותיה: שרה אשת אהרן ולד, אביבה אשת המהנדס אפרים רון. אחות: ישראל דננברג, מותיקי הישוב, בעל בתיהחרשת למצות: "אביב" ו"ישראל" (ראה כרך ה' עמוד 2185 וכרך י"א, עמוד 3872).

זאב איגרת (אגרס)

נולד (באוסטרופול-ווהלין, י"ד באדר תרנ"ז (27.2.1897).

לאביו מנחם אגרס ולאמו חיה לבית שטוקמן .

קיבל חינוך מסורתי ולימוד אכסטרני בז'יטומיר. בשנת 1919 היה תלמיד הקורסים הפדגוגיים בקיוב בראשותו של כהנשטם . באותו זמן היה גם תלמיד באוניברסיטה של קיוב ובשנת 1920 באוניברסיטה של וורוניז.

בשנת 1919 היה ציר לועידה השלישית של צעירי ציון בקיוב.

באותו קיץ היה פעיל בהגנה העצמית בעיר חמלניך (פודי) נגד הכנופיות של שפיל-וולינץ והשתתף במשלחת מטעם ההגנה אצל רקובסקי בקיוב לשם קבלת אישורה הרשמי של ההגנה.

ב"נפתולי דור", חלק ב', פירסם מאמר ארוך על פעולותיה של ההגנה בחמלניק.

ב-1919 נשא לאשה את רבקה בת הרב מרדכי סלובודינסקי מחמלניק.

בשל פעילותו הציונית אנוס היה לעזוב את רוסיה ועם זרם הפליטים הגיע בשנת 1921 לביסראביה. 19 שנים מלאות ניהל בהצלחה בי"ס מיסודה של "תרבות" בעיר סקוריאן מחוז חוטין.

בשנת 1940, כחודש לפני פלישת הצבא האדום לביסראביה כשהמצב הפוליטי ברומניה בכלל ובביסראביה בפרט הוחמר, עלה לארץ הודות לטיפולו של יצחק בן-צבי , אז ראש הועד הלאומי (אח"כ היה נשיאה השני של מדינת ישראל).

פירסם בעתונות ובמאספים דברי פובליציסטיקה וביקורת, חקרי לשון וחינוך. בביסראביה - ביידיש ובערית ובישראל - אך בעברית.

בחוץ-לארץ השתתף 1) ב"העולם" הלונדוני 2) ב"תרבות" - קישינוב 3) ב"עמודים" וב"נתיב" בוקרשטי, 4) ב"שורות" - בלדי. ב"יידיש" 1 )"אונזער צייט", "ציוניסטישע צייט-פראגן" קישינוב. 2) טריבונע - בוקרשטי, 3) טשערנאוויצער בלעטער - צ'רנוביץ, 4) ערד און ארבעט קישינוב.

בישראל - ב"דבר", ב"מאזנים", ב"פרקים", ב"החינוך", ב"אורים" ב"הד-החינוך" ב"תמורות", ב"נפתולי דור" וב"על אדמת ביסראביה" א-ב.

חבר במערכת הועד להוצאת כתביהם של סופרי ביסראביה.

בתש"ט - תרגם את ספרו של ז'. רוזנטל "אנשים ורגבים" מטעם "הועד להוצאת כתביהן

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4709). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4709