Volume 16

Page 4930

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1921 נשא לאשה את אסתר בת אברהם לוי (נספתה בטרבילנקה).

בשנת 1945 עלה לארץ.

בשנת 1948 בשליחות למחנות הפליטים בגרמניה.

היה מזכיר אחדות העבודה בחיפה היה ציר בקונגרסים הציוניים, ה-18 בפרג וה-19 בלוצרן ובכל הקונגרסים בישראל.

חבר מרכז מפ"ם עד הפילוג. ומשנת 1959 אינו פעיל בגלל התעורותו.

כתב מאמרים וזכרונות בספר לוחמי הגיטאות ובמינכן ב-1948 בעתון המפלגה, ב"מבפנים" וכו'.

כיום חבר משק יגור.

בנו: ישראל לוין (חבר במשק יגור).

נחמן עזרוני (הלפמן)

נולד בפרוסקורוב (רוסיה) בשנת תרס"ז (13.3.1907).

לאביו יעקב הלפמן ולאמו חיה בת מנדל. קיבל חינוך מסורתי בישיבה וכללי בגמנסיה רוסית.

היה מפקד צופים בעירו, מנהל מחלקת התרבות במועדון הא"י בפריז (1931) שהיה מיוזמיו ומקימיו.

עבד בועד הפועל הציוני בלבוב (גליציה) כעוזר מזכיר (1921).

בשנת 1922 עלה לארץ.

עבד בחקלאות בפרדסי פשצינר ואחרים בפתחתקוה (1922).

עבד בבנין, והיה מהראשונים בבנין הבתים בשכונת תלפיות בירושלים, אח"כ בשכונת נורדיה בתל-אביב.

היה מזכיר קהילת הצופים בת''א ומנהל הצופים (1925). היה פעיל ומזכיר המכבי בת''א וכן היה מנהל מחלקת התרבות וחבר ועדת הארגון.

עבד זמן ידוע בבית חרושת ליציקה של כנצינברג ועוד עד שנת 1931.

משנת 1931 עבד בפקידות: בהוצאת ספרים "אמנות", "שטיבל" ובהפצת הספר העברי. עבד בעירית ת"א בכופר הישוב במחלקת האימפורט והערכת היבוא.

בשנת 1937 נשא לאשה את חנה בת ינטה פינגולד.

מזכיר אירגון יוצאי פרוסקורוב בתל-אביב. חבר איגוד שוחרי בריאות.

היה חבר ההגנה, הגן ב-1929 על שכונת ברנר. וכן היה פעיל בהגנה במאורעות בשנת 1936. עבד "בהכשרת הישוב", בחלוקת האדמה להקמת המושבה "הרצליה" במדידות, בסלילת כביש פתחתקוה מהתחלה עד הסוף.

במלחמת העצמאות נפצע בתפקיד ליד קפה לורנץ בתל-אביב (1948).

חבר פעיל במשמר האזרחי.

כותב מאמרים ב"מעריב".

מורה מתנדב להנחלת הלשון וביעור הבערות בקרב העולים.

ראש גדוד בצופים.

עובד כיום במשרד הבטחון.

בניו: יעקב (חבר ב"מצפה יודפת" - התנחלות): גדליהו (גידי).

יקותיאל ניימן (נעמן)

נולד בוולקוביסק (רוסיה) בשנת תרנ''ה (10.10.1895).

לאביו הנך ניימן (סוחר יערות וחוכר אחוזות עשיר. מראשוני "בני-ציון" בעירו. בתחילת המאה העשרים קנה הוא יחד עם יהודי ביאליסטוק ואחרים אדמה ברוחמה שבדרום הארץ) ולאמו חיה בת יקותיאל.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4930). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4930