Volume 17

Page 5134

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנים 1956-67 חבר ועד האגודות לשיקום האסיר והעבריין.

בשנים 1958-60 נציג המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית בקנדה (מונטריאל).

בשליחויות רבות של התנועה הציונית בארצות שונות.

בשנים 1965-68 חבר מחקר במכון לחקר הציונות ע"ש ויצמן באוניברסיטת תל-אביב.

מ-1946 פעיל ב"עובד הציוני" ומ-1948 ב"מפלגה הפרוגרסיבית". כיום חבר "המפלגה הליברלית".

מזכיר הועדה המדינית בקונגרסים הציוניים כ"ו ו-כ"ז.

חבר הועד הפועל של הועד הישראלי של "אונסקו". חבר הועד המרכזי של החברה הישראלית למען האו"מ.

סגן חבר הועד הפועל של ההסתדרות.

חבר הועד הפועל של מועצת הידידות ישראלעמי אסיה.

חבר ועד אגודת הידידות ישראל-הולנד, ירושלים.

חבר מועצת המנהלים של הוצאת "דביר".

מרכז המחלקה ליחסי חוץ, הסוכנות היהודית (מנהל מפברואר 1965).

מאמרים בעתונות : "דבר"; "העובד הציוני"; "הארץ" ; "סיני"; "המזרח החדש"; "גליונות"; "העולם" וכו'.

ערך "דקלים", עתון יחידה בצבא הבריטי (1945-44). מעורכי "ניב הסטודנט" (1940-1939).

חיבר מחקרים בתולדות הציונות וערך מספר ספרים. ביניהם ; "בנימין ד'ישראלי" (בהוצאת "דביר" 1960). זה על יהדותו (ע"ס עבודת גמר אצל פרופ' בן-ציון דינור באוניברסיטה העברית בירושלים). פרקים מספרו זה תורגמו לאיטלקית ע"י פרופ' דן (דנטה) לטס ז"ל ואחרים בירחון היהודי-איטלקי היו"ל ברומא ;"La Rassegna Mensile di Israel" "הרב מיהוד" (ביאוגרפיה של ר' מרדכי גימפל יפה ז"ל, 1957), ואחרים.

השתתף בעריכת "ספר הקונגרס הציוני הראשון" (1951); ערך את הספרים "כתבים אגרות ויומנים" (1964); "בשליחות עם" (1968) מאת אביו אריה ליב יפה ז"ל.

;(1960)"Programme Guide" ; "Herzl Reader" .1959Israel" )Mon Franc( " השתתף באנציקלופדיות: "האנציקלופדיה הכללית (מסדה); "סטנדרט ג'ואיש אנציקלופדיה" ; אנציקלופדיה "תרבות".

מ-1967 עורך מדור "אציקלופדיה יודאיקה".

הוענק לו "פרס מרכוס" לכתיבה בהיסטוריה יהודית חדשה של הקונגרס היהודי העולמי בניו-יורק (1956) עבור הספר על ד'ישראלי.

במלחמת השחרור נפצע בהתפוצצות בנין המוסדות הלאומיים בל' אדר א' תש"ח (11.3.48). לאחר מכן שרת כקצין תרבות במחוז הדרום בירושלים.

העניקו לו האותות דלקמן: "כוכב אפריקה"; "מדלית ההגנה"; מדלית מלחמת 1939-45; "מדלית השירות הכללי" (כולם מבריטניה); אות ההגנה ואות ההתנדבות (מדינת ישראל).

חבר לשכת "הגנה" של בני ברית ומועדון "לינס" הבינלאומי, ירושלים.

בתו: ליאורה (חיילת בצה"ל).

חירם דנין (סוכובולסקי)

נולד ביפו, י"ג חשון תרס"ח (21.10.1907).

לאביו יחזקאל דנין-סוכובולסקי (מעסקני הישוב הותיק. אחד ממיסדי השכונה "אחוזת-בית", היא העיר תל-אביב. ראה את הערך שלו בכרך ראשון, עמוד 480) ולאמו רחל מסעודה בת העסקן הישובי ר' יהושע ילין (אביו של פרופ' דוד ילין ועוד. ראה את הערך שלו בכרך שני, עמוד 706).

קיבל חינוך עברי וכללי: בגימנסיה העברית "הרצליה" עד סוף המחלקה הרביעית, בוגר בית

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5134). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5134