Volume 17

Page 5155

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ראובן קשאני

נולד בהראת (אפגאניסטאן), כ"ו ניסן תרפ"ו (10.4.1926).

לאביו יעקב קשאני ולאמו רבקה בת יוסף סימן טוב. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

ביום 18 ליולי 1935 עלה לארץ.

בשנת 1943 יסד את אגודת צעירי אפגאניסטאן בירושלים, לחינוך ואירגון העולים. אירגן שיעורי ערב לנשים והרצאות לבני הנוער.

פרסם מאמרים ורשימות על יהודי אפגאניסטאן, תולדותיהם ואורח חייהם ועל יהודי המזרח בתחום ההיסטורי והפולקלורי ומנהגי חגים בעדות בישראל.

בעתונים, בשבועונים ובירחונים : "רבעון שבט ועם" (בהוצאת הפדרציה העולמית הספרדית); "במערכה" (בטאון הציבור הספרדי); בעתון היומי "חרות", "מחברת - בטאון כל ישראל חברים"; "חזית העובד הלאומי", "ידיעות אחרונות"; "בתפוצות הגולה"; "מחניים"; "פאלק און ציון"; "אריאל" ; "גשר"; "קול סיני"; "היום", "הארץ", "ג'ואיש כרוניקל" בלונדון; "ג'ואיש אפיירס" בדרום אפריקה; "עולם חדש" בארצות הברית; "היינט" באורוגוואי.

בשנת 1950 נשא לאשה את מיכל בת ששון אהרונוב. היה חבר תנועת המחתרת אצ"ל (אירגון צבאי לאומי).

שידורים בקול ישראל על "חגים ומועדים אצל יהודי המזרח" ועוד.

בהרבה מאמרים חתם בשמות: ר. שאנן, ר. סוקר, ר. בן-יעקב. בהוצאת "במערכה" פרסם ספר בשם "ירושלים'' (אתרים היסטוריים במקורות ובמסורת ישראל ובאספקלריות הדורות, שנה ראשונה לאיחודה של ירושלים).

עורך "גשרים" (יחד עם קיטרון) של הקונגרס היהודי הלאומי.

חבר בהנהלות: ועד העדה האפגאנית, ועד עדת הספרדים, בית החולים הכללי "משגב לדך", חבר במרכז קופת חולים לאומית ויו"ר הנהלת קרן גמ"ח על שם הרב הראשי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל (ראה כרך שני, עמוד 796), יו"ר הועדה לחינוך ותרבות של ועדת עדת הספרדים, חבר ועדת החינות של עירית ירושלים וחבר הועד הפועל של ברית עברית עולמית בירושלים.

כיום, מנהל לשכת המס של קופת חולים לאומית בירושלים.

נעם שריף

נולד ברמת-גן, ג' שבט תרצ"ה (7.1.1935).

לאביו מאיר (יעקב) שריף (בנאי ומנהל עבודה בבנינים. ראה ערכו בכרך זה) ולאמו טובה בת ר' זיסל כץ (נכדתו של המגיד העיוור ממינסק-בוברויסק).

למד בבית החינוך לילדי עובדים, בוגר הגימנסיה העברית הרצליה בתל-אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים.

השתתף בפסטיבל למנצחים בזלצבורג ולמד שנתיים בברלין באקדמיה ובמוסד גבוה למוסיקה.

את השכלתו המקצועית רכש אצל: פאול בן חיים, איגור מרקביץ ובוריס בלכר. הוא ידוע גם כמנצח.

נשא לאשה את צפרירה בת יצחק שפירא (פקיד בחברת החשמל).

שתי יצירותיו התזמורתיות "אקדמות למועד" ו"שירי המעלות" זכו בפרסים ראשונים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ובוצעו על ידה, הראשונה - בטכס חנוכת "היכל התרבות" בתל-אביב (1957), והשניה - בעת מסעה של התזמורת בארצות הברית ובמזרח הרחוק (1960).

מיצירותיו האחרות: "אשרי" לקול אלט, חליל, נבלים ותופי טום טום ; וכן מוסיקה לכלי עץ, טרומבון ובס. סימפוניה, לקלרניט לפסנתר, סויטה לפסנ

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5155). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5155