Volume 17

Page 5156

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

תר, ווריאציות על נושאים שונים וכן שירים ישראליים.

בנו: עירן.

קרול (חיים) וקסלר

נולד ביאסי (רומניה), א' אלול תרנ"ג (16.8.1893).

לאביו חנוך וקסלר ולאמו צביה בת חיים וויי נרסיוק. בוגר בית ספר למסחר.

היה עסקן צבורי. חבר בלשכת בני-ברית.

מנהל בתי חרושת לטקסטיל ביאסי (רומניה). בשנת 1916 נשא לאשה את בטי בת פיבל וקסלר. בשנת 1941 עלה לארץ.

היה בעל מפעלי טקסטיל כיתוניה בע"מ לשעבר, יו.ט.פ. לשעבר, סביון טקסטיל בע"מ.

כיום מנהל חברות סיבי דימונה בע"מ, ירוחם טקסטיל בע"מ ובאר-שבע טקסטיל בע"מ.

צאצאיו: ססיל צביה אשת המהנדס יצחק לבנ טס , ד"ר הרי וקסלר.

נורברט מזור

נולד בפרידריכשטט (גרמניה), כ"ד אייר תרס"א (13.5.1901).

לאביו לזר מזור ולאמו חנה לבית לוי. קיבל חינוך תיכוני.

פעיל בתנועה הציונית השוודית במשך 30 שנה וכמה שנים מילא תפקיד של סגן נשיא של ההסתדרות הציונית שם.

חבר ועד הקהילה בשטוקהולם.

היה מנהל של חברת "בלטיסקה סקינקומפניט" בשטוקהולם.

בימי מלחמת העולם השניה היה פעיל בעזרת והצלת יהודים בהונגריה, דנמרק וארצות אחרות של הכיבוש הנאצי.

ניהל משא ומתן בשם הקונגרס היהודי העולמי בשטוקהולם עם היינריך הימלר בברלין, למען שחרורם של יהודים ממחנות ריכוז.

נשא לאשה את אלה בת איזידור מץ. כתב מאמרים שונים בעתונות חוץ בתקופות שונות.

בשנת 1945 פירסם בשטוהולם ספר בשם: ."En Jude Talar Med Himmler" קיבל מדלית כבוד של "הלגיון הצרפתי" וכן קיבל מדליה מממשלת דניה "הצלב לחופש".

בשנת 1953 היה ציר לקונגרס הציוני.

בשנת 1959 עלה לארץ.

יו"ר מועצת המנהלים של "חברת הולנדר בע"מ". חבר מועצת המנהלים של "בנק לפיתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ".

חבר הועדה המיעצת של הקונגרס היהודי העולמי בישראל.

קונסול כללי כבוד של ממשלת שבדיה בתלאביב.

בנו: קורט.

אהרן כהן-רייס

נולד ביפו, בשנת תרמ"ט (1889).

לאביו משה כהן-רייס (ראה כרך ח', עמוד 3090) ולאמו עטרה קיינדל בת יצחק גולדצויג (נכדת הרב אדלר מלונדון).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה "שערי תורה" ביפו בהנהלת הרב האשכנזי הראשון ביפו, ר' נפ תלי הרץ הלוי ז"ל (ראה כרך ראשון, עמוד 102) ואח"כ בת"ת הנ"ל שנבנה בנוה שלום. למד בבית הספר "למל" בירושלים, ורוקחות בוינה (אוסטריה).

ממיסדי התזמורת הראשונה בפתח-תקוה יחד עם ליב גיסין (ראה כרך שני, עמוד 782) שידע לנגן ולארגן תזמורת.

היה פעיל ב"מכבי".

לקח חלק גם בשמירה התורנית של המושבה בימים ההם.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5156). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5156