Volume 17

Page 5188

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נדד מרוסיה דרך מנג'וריה, חרבין יפן, סין וקוריאה לארצות הברית.

שם החל ללמוד רפואת שיניים עד התנדבותו לגדוד העברי האמריקאי ה-38 במלחמת העולם הראשונה (שהחברים דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי יזמו שם).

הגיע כחייל לארץ בגדוד העברי הנ"ל בשנת 1918.

אחרי שהשתחרר מהגדוד הנ"ל עבר הכשרה חקלאית בבית הספר "מקוה ישראל" והצטרף אח"כ כחבר לקבוצת שוני, ליד המושבה זכרון-יעקב בשומרון.

היה מהראשונים שהצטרף כחבר להסתדרות העובדים הכללית (פנקס חבר מספר 147).

בשנת 1922 נשא לאשה את שרה בת אברהם יצ חק שמידט (ממיסדי חדרה), נפטרה בחדרה א' טבת תשכ"ז (14.12.66).

עבד ביבוש ביצות כברה.

התישב במושבה (כיום עיריה) חדרה כחקלאי, ובמשך השנים נטע פרדס.

כל השנים היה פעיל ב"הגנה".

חבר בית הגדודים באביחיל.

בניו: בנימין דורון, עו"ד יהודה דורון, בניהו.

מרדכי אריה אפשטיין

נולד בוולקוביסק, פלך גרודנה (רוסיה) תרנ"ד (1894).

לאביו ר' נחום משה אפשטיין (ממשפחת פרופ' ד"ר משה רחמילביץ מירושלים, ראה כרך חמישי, עמוד 2225, וד"ר נחמן רחמילביץ , ראה כרך שלישי, עמוד 1418) ולאמו אסתר פריידל בת ישעיה זוועץ. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה ובישיבה.

עלה לארץ בשנת 1910 מוולקוביסק, פלך גרודנה (רוסיה).

בארץ עסק במסחר.

בשנת 1913 נסע למונטריאל בקנדה, היה חבר פעיל בתנועת "פועלי ציון" והתנועה הציונית במונטריאל.

במונטריאל התנדב לגדוד העברי האמריקאי מספר 38 ר.פ. להלחם יחד עם הצבא הבריטי לשחרור א"י מהצבא התורכי-גרמני ועלה עם הגדוד בשנת 1918 לארץ.

בשנת 1921 נשלח עם חבריו מהגדוד לקנדה ושם השתחרר.

כתב מאמרים בעתון "דער וועג" (בעריכת ראו בן בריינין) במונטריאל (קנדה).

עסק שם בתעשיה.

בשנת 1924 חזר לארץ לישיבת קבע.

בשנים 1924 עד 1927 עסק במסחר.

בשנת 1927 רכש 100 דונם אדמה בכפר סבא שבגבול רעננה ונטע פרדס, באר מים וכו'. ומאז הוא חקלאי ופרדסן ברעננה.

בשנת 1933 נשא לאשה את פנינה בת הלל של קוביץ מביאליסטוק.

חבר ב"בית הגדודים" באביחיל.

הרב ניסן וקסמן

נולד בסטרובין (רוסיה) בשנת תרנ"ה (1895).

לאביו ר' ראובן בן דוד של פרופסור מאיר וקס מן (בעל "תולדות הספרות העברית") וקרוב של פרופ' הרב שמחה אסף ז"ל (ראה כרך שני, עמוד 769) ולאמו שינא לאה בת דב רובין. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות סלוצק, מיר וסלובודקה.

בשנת 1922 עזב את רוסיה והתישב בארצות הברית. שם המשיך ללמוד בישיבת ר' "יצחק אלח נן" בניו-יורק.

בשנת 1933 נשא לאשה את שרה רבקה בת הרב אברהם נחמן שוורץ מבלטימור.

בשנים 1932-43 היה רב העיר ליקווד ליד ניויורק.

יסד שם את הישיבה בראשות הרב אהרן קוטלר ז"ל.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5188). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5188