Volume 17

Page 5199

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היתה מורה בעמק. לימדה את הנוער העולה בכפר.

בשנת 1947 נסעה בשליחות לגרמניה למחנות.

בשנת 1948 עברו לתל-אביב, שם עבדה בשטחים שונים: מפקחת על בתי-ספר, פתחה סמינריונים למורים. עבדה בגיוס אנשים וכספים לארץ, עבדה עם אנשי הבריחה וההגנה.

היתה, ציר בקונגרס הציוני הכ"ג, חברה במועצת פועלי תל-אביב.

חברה במועצה הצבורית לתברואה שעל יד עירית תל-אביב.

חברה פעילה בקק"ל, במועצת המורים למען הקהק"ל מיום הווסדה ע"י מ. אוסישקין בעמק, בכפר עד היום.

פעילה בהסתדרות המורים, במפלגת פועלי א"י (מפא"י) וכיום במפלגת העבודה.

השנה הפסיקה את העבודה כמורה בבית הספר.

מרצה ברחובות השנה השמינית, ביד אליהו השנה הששית ובתל-אביב בבית ארלוזורוב השנה הששית.

צאצאיה: פרופ' יגאל תלמי (פרופ' לפיסיקה גרעינית ב"מכון וייצמן". ראה כרך עשירי, עמוד 3467. נשוי לחנה בת יחיאל מיכל קיבילביץ (חנה היא נינה של יהושע שטמפר, ממיסדי פתח-תקוה, ראה כרך ראשון, עמודים 51-50); תחיה (מורה) אשת ד"ר ברוך פדה (רופא ב"תל השומר").

אריה הדר (פומרנץ)

נולד בציחנוביץ (פולין), ט"ו ניסן תרע"ג (22.4.1913).

לאביו אליהו פומרנץ ולאמו בלהה בת שמחה קונופיאטי .

קיבל חינוך מסורתי, בבתי"ס עממיים (רוסי, פולני ועברי), תיכון בגימנסיה "תרבות" בביאליסטוק וגימנסיה פולנית ממשלתית בפרוז'ני (פולין). למד בפוליטכניון בננסי (צרפת) ועמד בבחינות רואה חשבון בישראל.

היה מפקד קן "בית"ר" בפרוז'ני ומזכיר ועד הסטודנטים הרביזיוניסטים בננסי (צרפת).

ב-19.2.1934 עלה לארץ ובסוף אותה שנה נשא לאשה את טניה (יונה) בת חיים יואל רוסוחובסקי. התחיל בארץ כפועל מקצועי במבשלת "צוף", משקה חדש דומה לבירה שהומצא ע"י דודו ר' אשר פומרנץ (ראה כרך ה', עמודים 2305-6).

היה פקיד בחברת "פרדס" (1935-41).

רואה חשבון.

בשנים 1961-63 מזכיר כבוד של לשכת רואי חשבון בישראל.

כיום, חבר הנשיאות של הנ"ל.

בספטמבר 1962 היה חבר המשלחת הרשמית של ישראל לקונגרס השמיני הבינלאומי לחשבונאות בניו-יורק.

בשנת 1963-64 נשיא הבונים החפשים "חרמון" בת"א.

ביום 3 לפברואר 1968 קודש כנשיא לשכת הבונים החפשים "הדר" (לזכרו של זאב ז'בוטינסקי) בתל-אביב.

אספן וחוקר צדפים. בעל אוסף קונכיות ברמה בין-לאומית.

כתב מאמרים בעיתון "הארץ" ובירחונים "הבונה החפשי" ו"רואה החשבון".

שירת בצה"ל ונלחם במלחמת השיחרור ובמבצע סיני.

בנותיו: ד"ר יעל אשת דניאל כהן (רופאה); שולמית (לומדת משפטים בירושלים).

אריה מרגושילסקי

נולד במרימפול (ליטא), י"ב כסלו תרע"ד (12.12.1914).

לאביו ברוך מרגושילסקי ולאמו מינה בת צבי שולינסקי. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בגימנסיה העברית במרימפול ובאקדמיה לאמנות הפלאסטית בליטא.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5199). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5199