Volume 18

Page 5464

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ספר, לא חסך מורים פרטיים שלימדו את ילדיו בביתו. הצטיינה בין התלמידות בקורס מיוחד לגננות. הקורס היה בבית הספר לבנות של "חברת העזרה" ליהודי גרמניה. אחרי שסיימה את הקורס עברה לעבוד כגננת מוסמכת.

כתוצאה ממלחמת השפות בשנת 1913 ע"י המתנגדים לבתי הספר הנ"ל שלמדו בו בגרמנית (וגם בעברית) עברה ללמד כמורה בבית הספר לבנות בכיתות הנמוכות, וזאת לרגלי מחסור במורים.

בשנת תרע"ד (1914) נישאה לישראל קיפניס (ראה את הערך שלו בכרך זה).

לאחר מלחמת העולם הראשונה עברה עם בעלה לחיפה, לנהל במשך שנתיים את בית היתומים מיסודו של הג'וינט (שהקימה בתי יתומים ויתומות בארץ) בחיפה ואח"כ בתל-אביב. שקדו יומם ולילה לטובת היתומים שהגורל התאכזר להם, ועשו כמיטב יכולתם למלא את מקום "האבא והאמא".

לאחר שמוזגו המוסדות של חיפה ותל-אביב, ניהלו את המוסד בבית פיינגולד, שהיה ידוע בשם "בלה ויסטה" בנוה שלום ליד חוף הים. המוסד התקיים עד אמצע 1923. בפרוץ מאורעות הראשון למאי 1921 בנוה שלום נמצאו חניכי המוסד בחזקת סכנה גדולה. בהשתדלות ההנהלה של הג'וינט, פעל מ. דיזנגוף, ראש עיריית ת"א-יפו אצל הממשלה ביפו להעביר זמנית את היתומים מנוה שלום לת"א, והם שוכנו בבניין הגימנסיה העברית "הרצליה".

חברה פעילה בועד אגודת בתי יתומים ויתומות תל-אביב (כיום ביד-אליהו ת''א) מיסודו של א. ל. בלובשטיין ז"ל.

חברה בויצ"ו.

עוזרת לכל נצרך.

צאצאיה: יעקב ז"ל.

יעקב אבנר (ע"ש אחיו הנ"ל) היה נשוי לתמר בת אהרן קרון, מנהל ביה"ס בראשון לציון. ראה את הערך שלו בכרך י"א, עמוד 3854. יעקב אבנר נפטר בשנת 1942 במילוי תפקידו בגדודי הבפ"ס בצבא הבריטי).

דורון קיפניס (חבר קיבוץ "מעגן מיכאל" זה עשרים שנה). מאשתו הראשונה - בהירה בת חנה ודוד מערבי (ראה את הערך שלהם בכרך ט"ז, עמוד 4929) נולד לו בן - אבנר ישראל (קצין צנחן). מרעיתו השניה : עפרה בת ד"ר זקימו לומברוזו, רופא עיניים בקופת חולים הכללית ברמת גן, ולאמה לולו ממשפחת קטן, ממנה נולדו 3 ילדים: אביגיל, אביתר משה, צפרה.עדה אשת סירל הורוביץ (ממנהלי בתי המסחר של "מרקס את ספנסר" בלונדון, בנו של העסקן הציוני פיני הורוביץ בלונדון. אמו היא רוז ממשפחת ג'ייקובס המפורסמת בגלזגו). להם שתי בנות: רות, נעמי.

חיים יוסף לינדרמן

נולד בלוביץ (פולין) בשנת תרמ"ח (1888).

לאביו ר' מנחם מנדל הכהן ולאמו גיטל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת הרבי מסוחוצוב.

עסק במסחר עורות מעובדות.

לרגלי זה שנקרא לשרת בצבא הרוסי נסע לארצות-הברית ועסק שם במסחר בשיקאגו.

נשא לאשה את מינדל בת ר' יואל ופייגה גיטל אורבאך מחסידי קוצק (הושמדה בשואה) ובזיווג שני נשא לאשה את חנה בת ר' יצחק רוזנקרנץ. בשנת תרע"ט (1919) עלה לארץ עם קבוצת חברים שרכשו כרמים בני 50 דונם כ"א בערך במושבה פוריה בקרבת טבריה.

באותה שנה פרצו מאורעות בצפון הארץ והם עמדו במיבחן. לחמו והגנו על המקום.

אחרי שהוצאות עיבוד הכרמים עלו ביוקר ולא הצליחו להתקיים ממשק זה, מסרו את הכרמים לקרן הקיימת, וחבריו חזרו לארצות-הברית. הוא התיישב בתל-אביב והיה הראשון שהניח את היסוד לתחבורה בין יפו-ת"א - לירושלים וחזרה ע"י זה שהביא 4 אוטובוסים בני 12-11 מקומות (לפניו הובאו כמה מכונות טקסי) ויסד את חברת אקספרס מזרחי

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5464). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5464