Volume 18

Page 5482

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה ממייסדי קבוצת "השרברב", בין מייסדי המשרד הקבלני. קבלן לעבודות השרברבות, הקמת תחנות דלק ועוד.

חבר ההסתדרות משנת 1925.

בשנת 1930 נשא לאשה את יונה בת ר' אלתר (אליקים) זילברברג. פעיל באגודת פועלי מתכת, מייצג את האגודה במרכז בעלי מלאכה, חבר המועצה, ארגון השרברבים, פעיל באירגון יוצאי קאליש והסביבה מיום הווסדה בשנת 1929, כיו"ר, גזבר, מזכיר, חבר בוועדות שונות, מרכז קרן חנה ז"ל ועוד.

חבר מערכת "ספר קאליש" (שהופיע בשפות: עברית, אידיש ואנגלית בהוצאת ה"אירגון של יוצאי קאליש" בשנים 1967-68, בתל-אביב).

היה חבר פעיל בהגנה מתחילת 1929 ומילא תפקידים שונים. במאורעות 1936 שימש זמן מסויים כשוטר מיוחד (ספשל-פוליס). חבר באירגון ותיקי ההגנה.

מזכיר אגודת יוצאי קאליש והסביבה ומייסד האגודה.

אח במיסדר בני-ברית, לשכת "מאיר דיזנגוף", וגזבר הלשכה.

אפוטרופוס מטעם בית המשפט ע"י בני ברית. כיום, מנהל משק בבית בני-ברית בתל-אביב.

צאצאיו: דרורה אשת צבי שנקמן (להם 3 ילדים : רפאל (רפי), ישראל, משה); עמירם בוגר האוניברסיטה בר-אילן, סגן מנהל בי"ס תיכון "ישורון" בפתח-תקוה. רעיתו: ברוריה לבית וסרצוג. להם 3 ילדים: צפורה (אליקים), אייל, רחל).

משה ז'בוטינסקי

נולד בצ'רקסי, פלך קיוב (רוסיה), י"א ניסן תרנ"ד (1894).

לאביו מרדכי (ממשפחת המנהיג זאב ז'בוטינסקי. ראה בכרך שמיני, עמוד 3017) ולאמו שרה צפורה בת יעקב פולונסקי. קיבל חינוך עברי בבית-ספר מתוקן, למד אצל אביו, בגמנסיה רוסית בצ'רקסי ואח"כ בסמינר למורים עברים בייקטרינוסלב, ושנה באוניברסיטה. הפסיק לימודיו, היות ונאסר באשמת חבר ב"צעירי ציון" במחתרת.

היה חבר בועד "צעירי ציון" בייקטרינוסלב ובצ'רקסי.

עסק בהוראה כמורה עברי בבתי-ספר שונים ובשעורי ערב במחתרת.

בשנת 1923 עלה לארץ.

נתקבל כמורה עברי בשעורי ערב שערכו הציונים הכלליים בבנין הגמנסיה העברית הרצליה בת"א.

בשנת 1929 נשלח ע"י "הפועל הצעיר" בשליחות לארצות-הברית. חזר בשנת 1931. משנת 1934 מורה בבתי-ספר שונים.

בשנת 1938 נשא לאשה את ירמה בת לוי (לואי) רורג. בשנים 1938-48 מנהל ביה"ס בקרית בנימין ע"י חיפה (היום "קרית-אתא").

בשנים 1938-40 נתן בהתנדבות שעורים בעברית למעפילים.

משנת 1948 מורה בביה"ס "יהודה המכבי" בת"א, עד שיצא לפנסיה בשנת 1958.

עד לפני שלוש שנים נתן בהתנדבות שעורים עברים ליוצאי רוסיה ושיפור הלשון לפנסיונרים ברחוב הס בתל-אביב.

כיום, נשיא לשכת "הנשיא ויצמן" - בני-ברית בתל-אביב.

חבר במשמר אזרחי.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5482). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5482