Volume 19

Page 5710

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סגן אלוף יוסף כרמל (קרמר)

(ראה כרך שישי, עמודים 2498, 2716) שימש כשליש צבאי לנשיא המדינה השני מר יצחק בן-צבי ז"ל משנת 1963-1952.

ליווה את הנשיא בן-צבי בסיור ממלכתי בהולנד ובבלגיה.

ששה חודשים באותו תפקיד לנשיא המדינה השלישי מר זלמן שזר. עם הצטרפותו לאוניברסיטת תל-אביב שימש בתפקידו כעוזר לנשיא האונברסיטה ומנהל המחלקה ליחסי ציבור.

ב-1968 נתמנה סגן יו"ר אקסקוטיבי של חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל-אביב.

פירסם ספר "מסע אל אחים נידחים" (סיפור מסעותיו ברחבי אסיה) שיצא לאור בעברית בהוצאת הקונגרס היהודי העולמי, באידיש בהוצאת י. ל. פרץ ובאנגלית בהוצאת המכון להוצאה לאור בישראל בע"מ, ירושלים פירסם את יומניו על יצחק בן-צבי שבמחיצתו היה למעלה מ-10 שנים.

תחביב: חובב פעמונים. ברשותו אחד האוספים הגדולים של פעמונים בארץ.

בנו: שי כרמל נולד ביום 29.12.57.

אברהם דיקנשטיין

(ראה כרך חמישי, עמוד 2291) נוסף למעמדו כנשיא "אמפל" בארצות-הברית, הוא גם יו"ר בנק ישראל,-אמריקה לפיתוח התעשיה בע"מ. ומנהל כללי של בנק הפועלים בישראל.

פרופ' דב סדן (שטוק)

(ראה כרך שלישי, עמוד 1355) ביום 1.12.68 הגיש ליושב ראש הכנסת מכתב התפטרות מחברותו בכנסת, כפי שהסביר: "אני כבן 70, ועתה יבוא צעיר ממני ויעשה את המלאכה יותר טוב". שנית, מעבודתי כחבר בכנסת, מצאתי, כי היא רק מפריעה לי בעבודתי המדעית וכמרצה באוניברסיטה העברית.

השופט אלישע שיינבוים

(ראה כרך י"ג, עמוד 4226) ב-1969 נתמנה לשופט בית המשפט המחוזי.

שמחה ארליך

(ראה כרך י"ז, עמוד 5420) כיהן במשך 4 שנים כסגן ראש עיריית תל-אביביפו.

פירסם מאמרים בעתוני "הבוקר", "הארץ", ו"היום" על נושאים מדיניים ומוניציפליים. נבחר כחבר הכנסת השביעית.

אוריאל עמיעד (קליבנר)

(ראה כרך י"ד, עמוד 4479) בבחירות האחרונות לעיריית תל-אביב נבחר לחבר המועצה כסגן ראש העיר בתל-אביב.

בן-ציון חיים אילון (בארניק)

(המשך לערך שלו בכרך י"א, עמוד 3810) תולדות-חיים ופרטים על פעילות ספרותית וציבורית, כפי שנתפרסם בכרך י"א כנ"ל.

בזה ניתנים פרטים על עבודות נוספות מפרי עטו ורוחו ופעילותו החברתית-תרבותית מזמן סיכומן בכרך י"א הנ"ל ועד היום: בשטח הטיפול בפליטי השואה, אשר שימש לו כר-פעולה לגביית עדויות מפי הניצולים על זוועות השואה, עשה לו שם במרוצת הזמן כסופר השואה. בהמשיכו בהתמדה באיסוף חומר תיעודי ופרסומו, ניגש בלהט רב לעריכת ספרי-זכרון לקהילות יהודיות שניספו. עד היום נתפרסמו על-ידיו בשטח זה הספרים הבאים: "ילקוט ווהלין" (בהשתתפות א. אבטיחי) - אוסף זכרונות ותעודות, כרך א', עמ' 1947-1945; כרך ב' עמ' 1953-1948; כרך ג' (בשלב סיום); "העיר ברדיטשוב" (בהשתתפות ב. קרוא), 1951; "העיירה דמידובקה" (1952); "מזיריטש גדול" (1955); "ספר האשט" (1957); פנקס אוסט ראה" (1960) ; "פנקס לודמיר" (מלביה"ד), 1962; "ספר לודביפול" בהשתתפות נ. אילון), 1965; "ספר טוטשין-קריפה" (1968); "ספר מייטשט" (בשלבי סיום) וספרסי אחרים בשלב הכנה.

רשימת המאמרים והמסות גדלה במידה ניכרת ומגיעה כיום למאות, שנתפרסמו בעתונים, תקופונים וספרים, מהם בנושאים אקטואליים כלליים, בשטח החברה והתרבות, מונוגראפיות על אישים, עבודות מחקר, ביקורת וכו', שהוחל בכינוסם ופרסומם. בכל הנושאים הנזכרים פעל גם כמרצה, שמספר הרצאותיו משלים למעשה את מספר המאמרים בכתב המחכים לכינוסם.

לבסוף תצויין השלמת עבודת מחקר פנומנלית בשם "בין העמודים", המשתרעת על 5 ספרים, המגוללים לפני הקורא המסוני (בנאים חפשים) ולפני ההיסטוריון והסוציולוג את תולדות הבנייה החפשית העולמית לענפיה ולדרגותיה; פרשת טקסיה וריטואליה המיוחדים, פרקי הסימבוליקה והמיסטיקה; פרטי המסורת, הנוהג והנוהל של מיסדר עתיק יומין זה. לפעילותו בשטח אכסקלוסיבי זה יש להוסיף עריכת הרבעון של המועצה העליונה של הדרגות הגבוהות של הנוסח הסקוטי ופירסום מאמרים בו.

חנן ציוני (צ'ולסקי זליג)

(ראה כרך ה', עמוד 2154 וכרך י"ד, עמ' 5483) הוענקו לו הפרסים הבאים: "על ידע ההסתדרות" (במאי 1959). השופטים במבחן היו: שמואל יבנאלי

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5710). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5710