Volume 3

Page 1521

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: קציעה אשת מאיר נדר (עו"ד), אהודה אשת דב תמרי, בתיה אשת יהודה מרכס, ישי (גמר את ביה"ס החקלאי בפרדס חנה, השתתף במלחמת השחרור כחייל בצבא ההגנה לישראל).

ד"ר צבי רודי

נולד במיכאליבו, (מרכז לתעשית טכסטיל), ליד ביאליסטוק, א, תמוז תר"ס (27.6.1900), לאביו דב (בעל תעשיה לאריגים) ולאמו שרה בת שמואל סלאפאק. קיבל חינוך כללי בבי"ס עירוני גרמני ורוסי בביאליסטוק ובאוניברסיטאות פרג, ברלין, לייפציג ופאריס והוסמך לדוקטור לפילוסופיה ולמדעי הטבע לפי הדיסרטציות "הויטליזם במאה ה-20" בפילוסופיה ו"הדומיניות של בעלי החיים הירודים" בביאולוגיה.

פרסם כאלף מאמרים, מסות ומחקרים בכתבי-עת ובעתונים עבריים ולועזיים. היה מרצה לפילוסופיה ולסוציולוגיה בבתי-ספר גבוהים בארצות שונות באירופה. השתתף והרצה בקונגרסים בינלאומיים לפילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

עלה לארץ באפריל 1934.

מראשוני המרצים בביה"ס הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב וממשיך בעבודה ספרותית מדעית ובקשרים עם אנשי-מדע ומוסדות מדע ביןלאומיים.

ב-1948 הוזמן כב"כ א"י להרצות בקונגרס הביןלאומי לפילוסופיה באמסטרדם על "הסוציאולוגיה של ההמון".

משנוסדה מדינת ישראל הוזמן לתפקיד מסגנן ראשי ורושם קורות הימים במשרד החוץ.

פרסם את הספרים "גרגור מנדל, חייו ותורת התורשה" (1937), "לכסיקון לפילוסופיה" 1938 (זכה בפרס ביאליק), "יסודות הסוציולוגיה", (1944), ועשרה מחקרים בלועזית וכמה מהם תורגמו ללשונות אירופאיות.

דוד הורוביץ

לאביו זיגמונד (סוחר) ולאמו פני לבית ליכטנ שטיין. נולד בדרוהוביץ (גליציה המזרחית), 15.2.1899.

קיבל חינוך בגימנסיה בוינה, לבוב.

היה מראשי השומר הצעיר בגליציה - וינה.

בשנת 1920 עלה לארץ. באותה שנה נשא לאשה את רבקה (ריבה) בת יעקב בובקוב היה פועל חקלאי בקיבוץ בית אלפא, מזכיר גדוד העבודה ע"ש יוסף טרומפלדור, בשנות 1920-27 חבר מועצת הסתדרות העובדים (ב"כ השומר הצעיר), חבר הועד הפועל של ההסתדרות (1923), חבר מרכז גדוד העבודה ודבר האגף השמאלי שבו (1924-27), יועץ כלכלי בועד הכלכלי האמריקאי(1932-25), מנהל המחלקה הכלכלית של הסוכנות היהודית (1935-48).

הופיע בפני הועדה המלכותית והועדה האנגלואמריקאית, קצין הקשר עם או. נ. ס.צ. א. פ., חבר המשלחת היהודית באו"ם בנובמבר 1947.

ב-15.5.48 כשהוכרזה מדינת ישראל נתמנה למנהל הכללי של משרד האוצר ומנהל המחלקה לכלכלה.

בא כח הממשלה במחלקת ההוצאה של בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ, חבר מועצת המנהלים של ה"אוצר לתעשיה", חבר הנהלת "שיכון", מרצה בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה.

משתתף בקביעות בעתוני השומר הצעיר וגדוד העבודה, הפועל הצעיר, דבר, ירחונים ושבועונים מדעיים בחו"לCommentary Agenda Crown-Colonist ועוד. בעיקר על מחקרים כלכליים בשאלת הקרקע והתעשיה של א"י בעברית, גרמנית ואנגלית.

כתב ספרים וחוברות על הכלכלה הא"י בהתפתחותה, הקימום ובעיותיו, בעולם ובארץ: המשק הארצישראלי בימי חירום (1941), הכלכלה הארצישראלית בשעה זו (1941, תש"א, תל-אביב), משק הארץ בגמר המלחמה (תש"ג, תל-אביב), המערכה המדינית (תש"ו), הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה (תש"ד, הוצאת מוסד ביאליק על ידי "דביר", תל-אביב), הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה (מהדורה חדשה

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1521). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1521