Volume 5

Page 2286

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קרנסקי מלא תפקיד של קצין באודיסא. בצבא הסוביטי עלה לדרגה גבוהה ושירת בגדוד השלישי. נלחם נגד כנופיות פטלורה, ווראנגל ודיניקין, בשנת 1921 עלה לא"י, והיה ממיסדי קבוצת קדימה. עבד כפועל בחקלאות ובבנין. בפרעות מאי 1921 היה חבר פעיל בהגנה, ונפצע קשה בעמדו על משמרתו בנוה שלום.

נשא לאשה את מרים בת הרב גדליה קרייטמן (מישיבת חיי-עולם) ובזיווג שני את שלי בת מרדכי מרצר (נשיא בית הכנסת בברוקלין-אוויניו, ארצות הברית).

המשיך לעבוד בארץ כחלוץ והיה פעיל בארגוני נוער שונים.

בשנת 1937 נסע לארצות הברית. כאן התידד עם הסופר אלכסנדר הרכבי ועזר לו בהוצאת ספריו.

פתח משרד לסוכנויות, בעיקר בין א''י וארצות הברית. משרדו משמש למקום פגישה למבקרים מא"י, ורבים מקבלים ממנו עזרה ועצה.

יחד עם בנו יסד חברה ליצירת פילמים - תמונות לקולנוע. בנו ביקר לפני כמה שנים בארץ והכין סרט מהארץ.

בנו: שמואל (סם) (מאשתו הראשונה).

אברהם (אייבי) וילסון (וישניצקי)

נולד בביאליסטוק שבפולין בתר"ס (4.1.1900) לאביו שמואל נתן (עסקן ציוני באמריקה ואח"כ קבלן בנין בארץ, מבוני תל-אביב ; ראה כרך ב', עמוד 608) ולאמו טובה בת אברהם שצ'גלוויצקי. בגיל 4 יצא עם הוריו לארה"ב, להארטפורד שליד ניו-יורק. שם למד בביה"ס ובת''ת עברי שיסד אביו, כאחד מראשי אגודת "בני ציון", בעזרת משה דוד שוב ז"ל שהיה אז באמריקה, ובמשך זמן-מה היה הבילויי אריאל דב ליבוביץ ז"ל מורה בת"ת זה. שם התאזרחה המשפחה והחליפה את שמה מווישניצקי לווילסון.

ב-1910 עלה ארצה עם המשפחה, למד בגימנסיה הרצליה והיה מטובי הספורטאים בין התלמידים בהנהגת המורה להתעמלות צבי נשרי. בראשית 1918 התנדב לגדוד העברי הארצישראלי, גמר בית-ספר צבאי במצרים, עלה לדרגת קורפורל ואימן את הטירונים ברובה ובכידון. בעת התסיסה הערבית לפרעות 1921 שמר על גבולות נוה שלום בנשק נגד הפורעים, ומאותה שנה ואילך היה חבר ב"הגנה". באותה שנה שוחרר מהגדוד, עזר לאביו בעבודות קבלנות-בנין, הצטרף למכבי ת''א ולקבוצה הראשונה לכדור -רגל שנוסדה באגודה. היה קפיטן הקבוצה, שיחק בה כחלוץ מרכזי והשתתף עמה במסע התחרויות לאירופה ב-1926, והיה דואג אף לתלבושת לחברי קבוצתו.

נשא לאשה את אילנה בת חיים הברפלד. בשנות 1932-1928 היה באמריקה, גם שם שיחק בכדור-רגל בקבוצה ממדרגה ראשונה, חזר ארצה עם המשלחת למכביה וחזר לחברותו הפעילה; במשחקים במכבי תל-אביב ולעבודתו עם אביו בקבלנות-בנין.

ב-1935 עבר עם אביו וכל ביתו לדור בראשון לציון וגם שם ממשיך בפעילות ובעסקנות במכבי. בשנות מלחמת העולם שימש כמקשר חברתי בין הצבור המקומי ובין קציני הצבא הבריטי.

ממשיך בקבלנות-בנין ועוסק בהקמת שיכונים ברא שון לציון בתשלומים לשנים רבות בשיתוף בעלי הון מאנגליה בשם הפירמה "וילסון את דורפגר ".

צאצאיו: דניאל (גזבר בבנק הלאומי לישראל בראל"צ), מיכאל, רות.

דוד גלעדי (קליין)

נולד בכ' אלול תרס"ח (16.9.1908) בעיירה סילאג'-צ'ה במחוז סילאג' שבהונגריה (מסוף 1918 ואילך צ'הול סילוואניאי במערב-טרנסילבניה שברומניה) לאביו ר' שלמה זלמן קליין (שימש ברבנות בעיירה זו 63 שנה וגם אביו לפניו, בן לשושלת-רבנים ארוכה, מצאצאי השל"ה, מחבר ספרים בהלכה ובחכמת ישראל בנוסח הישן, מהרבנים המעטים בהונגריה שהעיזו להגות אהדה גלויה לתנועה הציונית הדתית וחינך את 12 בניו ובנותיו ברוח הציונות, ואף בנותיו למדו עברית ואח"כ לימדו בהתנדבות; בניו, מהם שהיו רבנים, מחזיקי ישיבות, משוררים סופרים

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2286). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2286