Volume 5

Page 2308

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יצחק אליעזר איזרסקי

נולד בוולקוביסק, בשנת תרל"ה (1875) לאביו הרב שמואל (רב בגרודנה) ולאמו חנה (מצאצאי הגאון יצחק אלחנן זצ"ל).

בן 5 עלה עם הוריו לא"י והתישבו בירושלים. קבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

נשא לאשה את הדסה בת ר' בן-ציון קורונל מירושלים (נפטרה בתל-אביב כ' אייר תרצ"ו) .

למד רוקחות בנעוריו ואחרי-כן עבר לפתח-תקוה ועבד ביפו בתור עוזר לרוקח.

אח"כ פתח ביפו בית מסחר לרפואות בשותפות עם קרוביו זאב שחור וזלמן מייזל בשם שחור ושות', והיה מהראשונים שהכניס זבל חימי לחקלאות בארץ. היה מומחה לבוררות ושימש הרבה שנים בורר בין אנשי המסחר וכו', ומהראשונים ששלחו חמרי גלם לזבלים ולשמנים ריחניים (זעתר) לחוץ לארץ. היה פעיל בחיי הכלכלה הצבוריים. מראשוני בוני תל-אביב.

שנתים לפני פטירתו - השתקע בחיפה. נפטר בחיפה, ז' תמוז תש"ד (27.6.44). צאצאיו : שפרה אשת קלמן פשר, חנה אשת המהנדס יונה תמיר (קופ - בן אחותו של זאב ז'בוטינסקי), שמו אל, בנימין ז"ל.

רבקה (גראף) קורלנד

נולדה בזכרון יעקב, אלול תרנ"א (15.9.1891), לאביה צבי (הירש) יעקב גראף (מראשוני מיסדי המושבה זכרון-יעקב, ראה בכרך זה) ולאמה מלכה בת ישראל ניאמצאן - בריל, מבאקו (רומניה).

קיבלה חינוך מסורתי וכללי בבית הספר במושבה זכרון יעקב, ממורים פרטיים : חיים ציפרין, קרלין וזכריה שפירא - למדה עברית, צרפתית וגרמנית. השתלמה בהנהלת חשבונות בבית ספר בפריז.

עזרה להוריה במשק החקלאי שלהם ובבית המלון.

היתה פעילה מאד בארגון האחיות הרחמניות והעבודה הסניטרית המתנדבת באגודת "חברה לינה" ועוד.

משפחתה הקימה את המשק החקלאי והמלון במושבה בלי לקבל כל עזרה כספית ממוסדות ומהבארון רוטשילד.

בשנת 1913 נסעה לניו-יורק והשתלמה באמנות בבי"ס .Cooper Union בקולומביה אוניברסיטי ובניויורק אוניברסיטי למדה פסכולוגיה לילדים וסוציולוגיה.

בשנת 1917 נישארה לבן מושכבתה משה (מוריס) קורלנד , ארכיטקט (ראה את הערך שלו בכרך זה).

השתלמה בעברית בתלמודי תורה בניו-יורק והיתה אח"כ מהמורים העברים הראשונים שלמדו בניו-יורק עברית-בעברית, והצליחה להחדיר את העברית בבתיהספר בתור שפת לימודים קבועה.

ביתה הפך להיות בית עברי בניו-יורק.

מהחברות הראשונות של "הדסה" ומהידידות הקרובות של הנריטה סולד ז"ל. היתה פעילה וגזברית של "הסתדרות נשים למען ישיבה אוניברסיטי (הרב יצחק אלחנן)" יותר מ-20 שנה.

במשך 4 שנים היתה עובדת סוציאלית של המשרד לעזרה דחופה של המחלקה לעזרה של עירית ניו-יורק.

פעילה בעבודה צבורית ושומרת עד היום על הקשרים עם ישראל, וביתה נחשב לבית עברי - דתי במלוא מובן המלה.

צאצאיה: רפאל (מהנדס אזרחי), נחמה (ארכיטקט, קשטן ,)Designer and Decoratorשניהם פעילים מאד בתנועה הציונית בניו-יורק.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2308). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2308