Volume 6

Page 2593

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דוד משה שבלב (שוואלב)

נולד קאשוי (טשכוסלובקיה), כ"ד חשון תרס"ה (2.11.1904).

לאביו אהרן ולאמו שרה בת הרב שמעון אלסטר. קבל חנוך מסורתי ותיכוני.

בעל ביח"ר לתעשית ניר בקאשוי.

היה פעיל בארגונים שונים. ממארגני המזרחי בטשכוסלובקיה, יו''ר המזרחי בקאשוי. סדר וטפל בשעורים לעברית.

נשא לאשה את יונה בת ר' משה קאלוש מאונגבר.

היה ציר בקונגרס הציוני בבזל (1931).

עלה לארץ 1934 חידש בפתח-תקוה את תעשית הניר. חבר מועצת העירית בפתח-תקוה, ראש מחלקת החנוך של העיריה, יו''ר המזרחי בפתח-תקוה, חבר ההנהלה הארצית של המזרחי בא"י, מטפל בשכון עולים במקום ופעיל בועדים ובועדות שונות.

ב-1933 היה ציר הועידה העולמית של המזרחי בקרקו.

צאצאיו; שמעון, יהודית אשת אורי סדובסקי, אהובה.

פרופ' הרמן צונדק

נולד בברונקה (גרמניה), בשנת תרמ"ז (4.9.1887). לאביו אברהם ולאמו שרה בת יוסף הולנדר. אחיו הם הפרופסורים: מקס צונדק, ברנרד צונדק ושמואל גיאורג צונדק . כולם רופאים מפורסמים כל אחד במקצועו הרפואי.

קבל חנוך; בי"ס, אוניברסיטאות: גטינגן' פראיבורג וברלין, וקבל תואר ד"ר לרפואה (1912).

נשא לאשה את גרדה בת הרי וולפסון. בשנים 1914-26 במרפאה הפילנטרופית הראשונה בברלין.

ב-1918 מרצה באוניברסיטה ברלין, וב-1921 קבל תואר של פרופסור.

משנת 1926 מנהל בית החולים אורבאן, בברלין. עשה מחקרים במחלות חילוף החמרים, הלב, הכליות והפרשה פנימית, והצליח בהמצאותיו להקל על הרבה מחלות.

ספרו "מחלות הבלוטים האנדוקריניים" תורגם לכמה לשונות.

ספריו בגרמנית: "Das Hungerocden" )in collaboration with C. Maase( ; "Zur Topographic in der Niere" )Berlin, 1912(; "Untersuohungen ueber die Arbeit der kranken Niere" )Berlin, 1919(; "The Disease of the Endocrine Glands".

עלה לארץ בשנת 1934 שנה עבד בבתי חולים באנגליה.

מאז שבתו בירושלים התחבב על הצבור- כמנהל המחלקה הפנימית בבית החולים "ביקור חולים" הוא עומד במגע הדוק עם השכבות הדלות.

הקדיש פעולה רבה ופוריה לפעולות רפואיות צבוריות שונות ועומד בראש הפעולה למלחמה בשחפת.

כאשר הוצעה לו הנהלת בית החולים היהודי בקהיר (מצרים) בתנאים טובים, סרב לצאת את הארץ ונשאר בירושלים שלו.

צאצאיו: בנימין, בריגיטה.

חיים גלפנד

נולד בזאר, פלך ווהאלין (רוסיה), ד' שבט תרס"ג (1.1.1903).

לאביו אליהו יצחק (סוחר מנופקטורה, נדבן ידוע, גאל אסירים רבים ב-1918/19 בעירו) ולאמו שרה בת חיים מרצבסקי (סוחר יערות).

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה, וכללי בגמנסיה רוסית.

היה חבר בפועלי ציון.

בשנת 1921 עלה לארץ, והוכנס לבית הספר מקוה ישראל ע"י רחל ינאית-בן צבי, בת עירו.

היה ממיסדי וראשוני המושבה הרצליה. הקים שם משק ובנה בית.

בנה את בנין הקולנוע הראשון "השרון" בהרצליה.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2593). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2593