Volume 7

Page 2789

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חתנו הרב הרברט גולדשטיין מניו יורק פרסם בשנת 1928 (בהוצאת בלוך נ"י) ספר ביוגרפי על חיי הרי פישל -בשם: Forty Years of Struggle for a Priinciple.

נפטר בירושלים, י"ט טבת תש''ח )1.1.1948(.

צאצאיו: סדי (שרה) אשת דוד האסס ז"ל (בנקאי), רבקה אשת הרב הרברט (חיים שמעון) גולדשטיין (נשיא אגוד מקהלות החרדיות בארצות הברית, נשיא קרן הרי פישל ויו"ר הנאמנים של המכון ואמ"ת (אחוד מפעלים תורניים), רחל ז"ל אשת הסנטור והעו"ד אלברט וולד. בת-שבע אשת ד''ר הנרי (אהרן) רבסקי ז"ל (רופא).

נחמן הר-זהב (זלוטוגורסקי)

נולד י"א אב תרנ"ח (19.7.1898) בעיר גורה-קלוריה (גור) ע"י ורשה פולין.

לאביו ר' יששכר דב זלוטוגורסקי (נפטר ד' אדר תרע"ו סוחר, בעל רכוש ידוע, מיקירי העיר, מראשי חברה קדישא עשרות בשנים) ולאמו עלקה בת ר' פנחס רוזנטל (נפטרה בת"א תשי"א).

קבל חנוך מסורתי חרדי, למד בישיבת "גור'', איפוא שאחיו ר' הערש-ליב היה אחד ממנהלי הישיבה.

ב-1916 יסד את בית העם בגור, עבד כמזכיר וספרן לספריה שמנתה כ-1000 ספרים באידיש ובעברית, ו כ-300 ספרים בפולנית. חובב ספורט, היה שופט לכדורגל במקום. אחד ממארגני הלהקה הדרמטית ומלחש (סופלאר) שהציגו בימים ההם בסביבה, בהצלחה יוצאת מהכלל.

ב-1918 נלקח לצבא הפולני, השתלם במקצוע הרפואה הוטרינרית, היה עוזר לרופא הראשי הוטרינרי בורשה עד 1923.

ב-תרפ''ד נשא לאשה את זהבה (גולדה) בת ר' יהודה יאנקלבי'ץ מעיר בלוניה ע''י ורשה (נפטר ב תרפ"א).

באותה השנה עלה לארץ עם אשתו. בת"א נסה לעבוד במקצועו, אבל הרופא הוטרינרי היחידי אז בת"א ד"ר משה כספי יעץ לו לעזוב את המקצוע מכמה טעמים ולעבור למסחר. עסק במסחר עד לפני מלחמת השחרור.

בתרפ"ט, בימי המאורעות הגיש עזרה ראשונה לפצועי היריות בסביבה ביחד עם חבר בסביבת בית העולים ברחוב העליה בת"א, עד שהוא בעצמו נפגע ביחד עם שני חבריו למקצוע, וסבלו מטלטולים עד שהגיעו לביה"ח הדסה. אחרי החלמתו מפצעיו, התחיל להגות בדבר ייסוד ארגון כעין "צלב-אדום בעולם" ואחרי כחצי שנה היה מבין ראשוני המיסדים של "מגן דוד אדום" בת"א ובארץ, בו הוא נושא בעול המוסד. פעיל כל זמן קיומו, נהל קורסים לעזרה ראשונה, שימש כמפקד תחנות ארעיות לשעת חירום, כמנהל התורנות, הכל שלא על מנת לקבל פרס. קבל הצטינויות רבות בקשר לעבודתו במד"א מאישים שונים ומהמוסד.

בתרצ"ו (1936) ביום הראשון של המאורעות היה מבין ראשוני המיסדים של "ארגון תורמי דם בישראל", מאז ועד היום לא הפסיק את תרומתו (3 או 4 פעמים בשנה) למסור דמו לזקוקים שלא על מנת לקבל פרס.

ב-1949 בחגיגת הבר מצוה של המוסד נתכבד במדליה כסף מספר 1 בעד מספר התרומות הגדולה ביותר שמסר מדמו. (אגב בן אחיו עלה עליו בהרבה בתרומות דם, קבל מדליה זהב הראשונה. כיום נמצאים במ.ד.א 7 מבין משפחתו בתוך כתלי מ.ד.א. פעילים שלעמלק"פ).

היה פעיל בארגון ההגנה באיזור ת"א בתפקידים שונים. לפני קום המדינה נקרא מטעם הארגון לצבא הגנה לישראל בה שירת כשנתים כחיל רפואי (למרות גילו הקשיש). קבל אות הצטינות מטעם חבר העובדים אתו, בעד שרות טוב. בסוף 1949, שוחרר ונתקבל כמומחה למקצועו במשרד הבטחון בו הוא עובד עד היום הזה.

היה אחד מהמפקדים של המשמר האזרחי מיום הוסדו עד קום המדינה. גם בהיותו בצה"ל מסר מזמנו החפשי להנהלת קורסים והרצאות להג"א ומגד"א. לא הפסיק לתת תורנות ביחד עם אשתו (גם היא חברת מ.ד.א. זה 15 שנה) במג.ד.א. בכל יום ד' בבקר ובמוצאי שבת מדי שבוע ושבוע.

היה חבר בארגון לוחמי החזית בישראל. אח מכובד בלשכת הבנאים החפשית מוריה ת"א, שמש בתפקידים שונים, ב-4 שנים האחרונות משמש כמזכיר הלשכה. יש לזקוף לזכותו השפורים הענקיים שפעל כמזכיר הלשכה.

יו"ר ארגון עולי גור בישראל. מזכיר ארגון עולי בלוניה בישראל. (איפוא שאשתו גזברית הארגון הקיים זה 15 שנה). חובב ספרים ידוע, יודע הרבה שפות. בספריה שלו כ-1500 ספרים, אנציקלופדיות, ומלונים, ב-7 שפות. חבר בעשרות מוסדות וארגונים, כגון מכבי אש, מושב זקנים, בית יתומים, לינת הצדק, וקופות תגמולים וכו'.

כתב מאמרים חותם בפסידונים : הזן (הר זהב נחמן).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2789). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2789