Volume 8

Page 3051

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כמו כן הנו חבר המועצה הארצית של מפלגת פועלי א"י, חבר מועצת ההסתדרות הכללית וחבר המחלקה המוניציפלית שלה, וכן חבר הנהלת חבר השלטון המקומי.

מפרסם מפעם לפעם מאמרים ב"דבר", "הפועל הצעיר" וכתבי-עת ומאספים בענינים מוניצפליים.

צאצאיו: חגי (חבר משק חצרים בנגב), דרורה (תלמידה במדרשה למוסיקה).

אברהם מאיר הברמן

נולד בשנת תרס"א (7.1.1901) בז'וראבנו שבגליצה.

לאביו אורי פייבל (שו"ב) ולאמו שרה בת נחום ברטשפיז. למד בחדר ובישיבה, ואחרי בחינות גמר של בי''ס תיכון למד בשנים 1922-1921 באוניברסיטת וירצבורג שבגרמניה. מ-1923 היה מורה בצוויקאו שבגרמניה ומ1925 החל עוסק בביבליוגרפיה ובחקר הפיוט העברי, ומ-1928 ואילך היה ספרן של בית שוקן בצויקאו ובברלין.

ב-1928 נשא לאשה את בלהה בת יצחק הברמן. ב-1934 עלה לארץ ונתמנה לעוזר מדעי באוניברסיטה העברית, ואח"כ עבר לעבוד כעוזר מדעי במכון לחקר השירה העברית בירושלים, וכיום הנו מנהל ספריות שוקן בירושלים.

פרסם וממשיך לפרסם מכתבי-יד שירים ופיוטים מימי הבינים בלווי הארות והערות וכן מאמרים ומחקרים בענינים אלה ובביבליוגרפיה וביתר ענפי מדעי היהדות ב"הארץ", "דבר", גליונות", "מזנים", "תרביץ", "סיני" ועוד.

פרסומיו בחוברות ובספרים מיוחדים: "תפלת מעין שמונה עשרה" (1932), המדפיסים בני פונצינו" (1932), "נשים עבריות בתור מדפיסות" (1932), "גווילוים" (1942), "ברן יחד" (1945), "משלי שועלים" (1946), "גזירות אשכנז וצרפת" (1946), "ניצוצות גאולה" 1949), "עדה ועדות" (1952), "שביבי ירושלים" (1956 - בפסיבדונים "הימן הירושלמי'') ועוד.

אברהם פפר

נולד בז' באייר תרנ"ו (1896) בחרסון שבאוקראינה.

לאביו אליעזר (מראשוני המורים העברים ברוסיה ואח"כ בארץ; ראה כרך ג', עמוד 1243) ולאמו שרה בת נחום סברדלוב (רב ושוחט במושבה החקלאית היהודית לבובה באוקראינה). התחיל ללמוד בבית-הספר של אביו וב-1904 עלה לארץ עם המשפחה, כשאביו נתמנה מטעם הועד האודיסאי של חובבי ציון למורה בין הראשונים בבית-הספר לבנות, שהועד פתח אז ביפו. כאן המשיך את לימודיו בגימנסיה הרצליה וסיים מחזור ד'.

ב-1920 נשא לאשה את בלהה בת משה שור. אחרי מלחמת העולם הראשונה (1918) עסק בהוראת עברית לעולים חדשים ואח"כ יצא להשתלמות בארה"ב. למד הנדסה ואדריכלות במכון הטכנולוגי של אוניברסיטת בוסטון והוסמך ב-1926 בתואר "בוגר למדעים".

עבד בתור מהנדס פרטי ואח"כ כמהנדס של מועצת הרצליה, ובשנות 1946-1936 במרכז עבודות הצבא הבריטי מטעם מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית וסולל-בונה.

בשנים האחרונות הנו מנהל מפעל קישון בחיפה מטעם משרד התחבורה.

בנותיו: אורה אשת רב-אלוף מרדכי מקלף (ראה כרך ו', עמוד 2597), רחלה (פעילה בנח"ל מטעם תנועת הצופים בעין-גב).

אברהם בויאר

נולד בט"ז שבט תרס"ז (31.1.1907) בקורילובקה (פולין).

לאביו שרגא פייבל ולאמו דבורה בת ירחמיאל קניגסברג. למד בחדרים ובישיבות והשתלם בהשכלה תיכונית. עבד כמורה ואח"כ בפקידות. השתתף ביסוד ארגון נוער דתי "תפארת בחורים". הצטרף ל"החלוץ המזרחי" ואחרי פעילות ארגונית בו נבחר למנהלו בחבל. בו בזמן פעל

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3051). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3051