Volume 11

Page 3714

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שבהנהגת ד"ר מאגנוס הירשפלד ובאקדמיה ובמכונים ממלכתיים להיגיינה סוציאלית וכללית.

מאז שובו לארץ הנו עובד מ-1932 ואילך בתל אביב כרופא פרטי להפרעות ומחלות בחיי המין, ושנים אחדות המין, ותחנה מיעצת (בחנם) לשאלות המין, הראשונה בארץ, שנתמכה במשך שנים על-ידי חוגים מהאגודה הבינלאומית להיגיינה מינית, כאשר באותה תקופה עדיין לא עמדו מוסדות צבוריים בארץ על הצורך לטפל בבעיה זו. במסגרת המכון ערך בתל-אביב ובמקומות אחרים בארץ הרצאות רבות לעם בעיניני בריאות והיגיינה פרטית וצבורית וקורסים על חיי המין של האדם, שמספר מבקריהם הסתכם בכ-2000. משפרצה מלחמה העולם השניה ולארץ באו המוני חיילים זרים, שקידמו את התפשטותן של מחלות המין, השאירו מוסדות הצבור ליזמתו הפרטית את הפעולה נגד סכנה כללית זו, והוא ערך אז סדרת הרצאות בשלשה מחזורים, בהן ביקרו למעלה מ-4000 שומעים, לבלימת התפשטותן של מחלות המין.

מ-1929 החל מפרסם בעתונות העברית בארץ מאמרים מדעיים בעיקר. בשנים 1935-1932 הוציא וערך את הדושבועון "בריאות" להיגיינה צבורית והסברה מינית. בשנים 1936-1935 ערך בפועל את השבועון המנוקד לעם "העברי", בעריכתו הראשית ובהוצאתו של אביו, במהלך הפעולה הצבורית שהתנהלה אז להשלטת העברית.

ב-1939 הוציא את ספרו "חיי המין של האדם", שתפוצתו הגיעה עד עתה לכ-20 אלף טפסים בשמונה מהדורות.

ב-1934 נשא לאשה את תהלה בת צבי אנדלהיים. (ראה ערכה בכרך זה).

היה בין מיסדי ופעילי "התאחדות בני הישוב" בא''י.

ד"ר ישראל ויס

נולד בפודהאיצה (גליציה), א' סיון תרנ"ז (1897).

לאביו ברל (דב) ויס (אביו של פרופ' ד"ר אברהם ויס מניו-יורק) ולאמו שרה בת משה מיכאל געללער. קבל חינוך מסורתי, בבית ספר בגליציה, גימנסיה ושנתיים סמינריון של רבנים בוינה ורפואה באוניברסיטה בוינה.

עסק ברפואה ובתעמולה ציונית בחו"ל. היה רופא ועד הקהילה בדייטשקרייץ-צלם באוסטריה.

בשנת 1931 נשא אשה את ד"ר סרפינה בת נתן רמר (נפטרה בוינה 13.6.1936) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1938 את ד"ר בלנקה בת יצחק חיים פוהוריללה. בשנת 1938 עלה לארץ.

שירת בתור רופא : בירושלים, כפר ברוך, סג'רה. עקרון, מטולה, צפת.

נפצע במטולה 16.5.48 בשעה שהגיש עזרה רפואית לחיילי צה"ל.

במלחמת העצמאות קבל מידי האנגלים את בנין המשטרה והנשק במטולה.

צאצאיו: רפאל, מרגלית, יהושע דב.

ברוך בוקסבאום

נולד בשנת תרס"ו (1906) בעיר גורליצה, מחוז קרקוב.

לאביו ר' חיים דב בוקסבאום (סוחר תלמיד חכם וירא שמים עסקן צבורי מובהק) ולאמו רייזל בת ר' שמעון ווילד (ירא שמים ובעל צדקה בעיר גורליזצה).

קיבל חנוך תורני בחדר ובבית המדרש. בלימודים השתלם באוטודידקט.

נשא לאשה את רחל בת ר' אליהו צלר מקרושנה.

משנת תרפ"ב (1922) עסק בעבודה צבורית ויסד בגורליצה את אגודת "צעירי מזרחי ומזרחי" בהשתתפות חברים שכולם הושפעו מעתון "המזרחי" שיצא בעריכתו של ר' שמואל חיים לנדאו ז"ל.

היה מפעילי הקרן הקימת לישראל וקרן היסוד והשתתף בכל עבודות ומפעלים ציוניים בעירו.

היה ציר לועידות המזרחי במערב גליציה.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3714). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3714