Volume 12

Page 4119

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הוספות ותיקונים

אפרים יוסף תלמי (ולנקה)

מילואים לכרך ג', עמוד 1229) ספריו הנוספים: "שדות ירוקים" (שירים לילדים, הוצאת נ. טברסקי, 1953); "לארצי" (שירים, הוצאת "דבר". 1955); "סיפורי ים" (אנתולוגיה, הוצאת החבל הימי לישראל", 1952); "בעמדה הקדמית" (הוצאת מ. ניומן, 1948); "במצור ובקרב" ; "בקו האש"; "עט ושלח" (הוצאת מ. ניומן); "ישראל במערכה" (תשי"ב, הוצאת "עמיחי"); "התגוננות ומלחמה" (1949, הוצאת "מחלקת הנוער והחלוץ" של ההסתדרות הציונית) ; "הנגב" ; "הגליל" ; "ירושלים" (אנטולוגיות ספרותיות בשיתוף עם בנו מנחם תלמי, הוצאת "עמיחי"); "מדן עד אילת" (פרקי מסע ונוף, הוצאת "עמיחי", 1954, ג' מהדורות זכה בפרס סוקולוב לעתונות); "גלויות מן המולדת" (הוצאת "עמיחי", 1959) ;"נופי מולדת" (הוצאת "עמיחי", 1961) ; "30 שנות ההגנה" בתל-אביב (הוצאת "קרן ההגנה" ע"ש י. שחורי, 1956, ערך בשיתוף עם חברים); "ישראל" (מדריך חדש לישראל - בשיתוף עם בנו מנחם, הוצאת יזרעאל, 1961. שתי מהדורות ומהדורה אנגלית); "כל הארץ" (לכסיקון גיאוגרפי של ישראל, בשיתוף עם בנו מנחם . הוצאת "עמיחי", 1962). בימי מלחמת העצמאות היה סופרו ופרשנו הצבאי של "דבר". היה סופר ראשון לענייני פיתוח, מים ונגב.

מיוני 1956 עורכו של "דבר לילדים".

הרב ד"ר אליהו (ליאו) יונג

(מילואים לכרך זה, עמוד 4023) למד בישיבת אביו, בישיבות פרשיר (במקום פרסבורג).

בשנים 1919-1916 היה מזכיר כללי של הליגה לנוער יהודים דתיים "סיני" באנגליה.

מ-1940 יו"ר הוועדה העולמית של הג'וינט לתרבות ודת.

בתו רחל (רוזלי) אשת הרב שמואל אליעזר הלוי רוזנפלד Translator - Soncino Talmud

טובה סנהדראי (דיאמאנד)

(ראה כרך ט, עמוד 3283) נבחרה כחברת הכנסת ברשימת "הפועל המזרחי" בבחירות לכנסת הרביעית (3.11.59).

אליעזר צבי הכהן פרידמן

(ראה כרך י"א, עמוד 3776) נולד בטורקה, (פולין).

בנותיו : הדסה, אליה (במקום מלכה) אשת יוסף מלר. יזם ובנה את בנין בית הכנסת הגדול "שונה הלכות" בנתניה.

רעיתו: עסקנית ציבורית ועוזרת לבעלה בכל מעשיו.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4119). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4119