Volume 13

Page 4314

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הלה חבר ועד המושבה עין-גנים (פתח-תקוה). עסק בחקלאות. נטע פרדסים בפתח-תקוה.

היה נציג פועלי פתח-תקוה לוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית.

בין מניחי היסוד של קופת-חולים של ההסתדרות.

ב-5 למאי 1921 היה מפקד קו עין-גנים בהתנפלות הערבים על פתח-תקוה (במאורעות מאי, 1921).

בכ''ה אב, תרפ''ד (25.8.1924) נשא לאשה את חיה בת בן-ציון גלוזמן. היה חבר ההגנה כל השנים. אחראי על אזור עיןגנים.

נפטר בבית החולים בילינסון, ט"ז תמוז, תשי"ז (15.7.1957).

צאצאיו; יצחק ז"ל (ראה הערך שלו בכרך זה), דב (מורה לספורט, חניך ווינגייט), צופיה, דליה אשת יקר.

מרדכי אלקחי

נולד בפתח-תקוה, י"ד אדר, תרס"ה (10.3.1925). לאביו אברהם אלקחי ולאמו אורה בת נסים מאיר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. למד בבי"ס עממי.

היה חבר המכבי הצעיר ומכבי אבשלום בפתח-תקוה. ספורטאי מצויין.

חבר ב"ארגון צבאי לאומי" (אצ"ל).

ב"ליל ההלקאות" המפורסם (אחרי שהבריטים הלקו את בנימין קמחי , אחד מחיילי אצ"ל), יצא יחד עם חבריו יחיאל דרזנר (ראה כרך ז', עמוד 2853 אליעזר קשאני, חיים גולובסקי ואברהם מזרחי לנקום את כבוד החבר ולהלקות קצינים בריטיים. בקרב היריות נפל מזרחי ויתרם נתפסו, הוכו ועונו במחנה צבאי בירושלים, הכריחו אותם לגרד את דמם הקרוש מהקירות ולנקות את הרצפה במברשות שיניים, ובסוף הועברו לכלא ירושלים.

רק לאחר שהגלידו פצעיהם הועמדו לדין. הם נאשמו בנשיאת נשק, פצצות ושוטים. ב-10.2.1947 הובאו בפני בית הדין הצבאי בירושלים. הם לא השיבו לשום שאלות ולא השתתפו במהלך המשפט. אך לאחר שמיעת עדי הקטיגוריה השמיעו הצהרות.

עוד באותו יום הוציא בית הדין הבריטי הצבאי את פסק דינו: הוא דן את דרזנר, קשאני ואלקחי למוות על ידי תלייה (ואת גלובסקי, בהתחשב בגילו, למאסר עולם). גנרל ברקר , ראש הצבא הבריטי בארץ, אישר את פסק הדין שהוצא בבית הסוהר בעכו, ביום כ"ו ניסן, תש"ז (16.4.1947) והובאו לקבורה בבית הקברות בצפת (יחד עם שלושת הנידונים הנ''ל, הובא גם דב גרונר ראה כרך ז', עמוד 2842).

התליות נעשו בחשאי, ללא ההכנות הרגילות, ללא תליית השק בחבל התלייה, ללא מתן אפשרות לנידונים להתוודות, להיפגש עם רב, להיפרד מבני המשפחה.

הניה ירקוני

נולדה בפתח-תקוה בשנת תרנ"ד (1894), דור שמיני בארץ.

לאביה יוסף אלתר קלומינוס ליבוביץ (יליד העיר העתיקה בירושלים. מראשוני המתיישבים ביהודיה ואח''כ בפתח-תקוה. ראה כרך י"א, עמוד 3784) ולאמה חנה בת שלמה אזולאי (ממשפחת הרב חיים יוסף דוד אזולאי הנקרא "חיד"א". ראה כרך ב', עמוד 555).

קיבלה חינוך מסורתי, למדה בביה''ס יק''א במושבה. התמחתה בטיפול בילדים ושימשה כגננת בגן הילדים של חברת יק"א (הבארון רוטשילד).

נישאה לאליהו ירקוני-גרינפלד (ראה כרך ג' עמוד 1523).

פעילה בבנות-ברית ועובדת ב"יעל" ליד בית החולים בילינסון.

עובדת בוועד למען החייל, ופעילה בעזרה באגודת "אילנשיל''.

פעילה באוסף כספים עבור ספריית "אליהו ספיר" במושבה.

צאצאיה : עודד ירקוני, חסיה אשת ד''ר פרויד, שלו מית אשת המהנדס אליעזר שפירא, ניצה אשת יצחק כץ (ראש עיריית רחובות, ראה כרך י"ב, עמוד 4088).

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4314). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4314