Volume 13

Page 4347

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בירושלים, י"ב אב תשכ"ב - 12.8.1952).

הקדיש כל ימיו "ללמוד וללמד", מתוך דחקות ועניות, כמנהג תלמידי החכמים האמתיים בימים ההם.

מדת השקדנות לא רפתה אצלו.

היה יושב בדינות במושב הבית-דין צדק בחורבת ר'יהודה החסיד. בימי המלחמה העולמית הראשונה, כשהיה מחסור במורי הוראה לרגלי הגרושים מהארץ (נתינים זרים), קיבל עליו להיות מורה הוראה באחת משכונות ירושלים.

נפטר בירושלים, ג' ניסן תרפ''ה (28.3.1925).

בנותיו: מרים אשת בנימין בן זיידל בנזימן (ראה כרך ששי, עמוד 2506), לאה. אחיו: הרב שמואל אפרים טיקטין (עורך ה"אנציקלופדיה לתולדות הרבנות בניו-יורק. ראה כרך א', עמוד 278), אברהם טיקטין (ראה כרך ג', עמוד 1406) ונתן נטע טיקטין (בפריס).

מנחם ריבנבך (מרדכי)

נולד בתל-אביב בשנת תרפ"ז (1927).

לאביו טוביה ריבנבך ולאמו מלכה אסתר בת אליהו ריבן. גמר בית ספר עממי.

בעודו צעיר מאוד הלך בדרכי אחיו חיים , והצטרף אף הוא לשורות לח"י (לוחמי חרות ישראל), בהאמינו בתום לב כי אין דרך אחרת לשחרור הארץ, וכי צורת המחתרת והמלחמה אשר לח"י נבטה בה - היא היעילה והנותנת את הסיכוי הגדול ביותר.

אך סיכוי זה פסח עליו אישית.

צורף למחלקה ו', היא מחלקת הידיעות, עקב היותו נבון, אמיץ לב ובעל מרץ.

במסגרת זו הספיק, בשנות חייו המועטות, להביא תועלת מרובה ואף להשתתף במספר פעולות. באחת מהן - האחרונה, נפצע.

ימים מספר פירפר ונלחם במוות ללא תלונה. בגבורה רבה נשא סבל רב וביום י"ב כסלו, תש"ז, נפח נשמתו בתל-אביב וחיוך על שפתיו.

אהרן מזרחי (גבאי)

נולד בירושלים, ב' אלול, תרפ"ט (7.9.1929).

לאביו משה מזרחי-גבאי ולאמו מרים. עבד במקצוע ציפוי ניקל, כרום וכסף. אחר כך עבר לספנות ועסק בספורט.

יחד עם כמה חברים משכונת מגוריו יסד קבוצה של המשמרת הצעירה. היה מדריך מעולה וחינך את בני הנעורים ברוח קיבוצית.

אחרי שנים מספר הצטרף לארגון לח"י. עבר קורסים שונים לנשק והראה את יכולתו בפעולות נועזות. עסק גם בהדרכה.

עם פרוץ מלחמת השחרור עבר יחד עם אנשי לח"י לשורות צה"ל. צורף לפלוגה באחד מגדודי "שריון ופשיטה" והשתתף בפעולות קומנדו על "יהודיה", "וילהלמה"-, "לוד", "רמלה", "בית-נבאלה,".

זמן קצר לפני נפילתו החליט להצטרף לחיל הים.

אהב לשיר ולנגן במפוחית, וגם חיבר שירים. באחד משיריו המוקדש לאמו ונתחבב ביותר על חבריו, כתב: "אמא, אל תבכי נא באשר הלכתי / חובתי לפרוע למולדתי האם".

בטוח היה כי כדור לא יפגע בו, ואם יפגע - רק אחר שיהיה "בעברו השני של הירדן" - כפי שאמר לחברו הטוב.

נפל בשדה התעופה בלוד ביום ט' אלול, תש"ח (13.9.1948).

בו ביום הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בנחלת יצחק.

פרופ' מילטון רידואס קונביץ

נולד בצפת (ישראל) ט' אדר ב' תרס"ח (12.3.1908). לאביו הרב יוסף קונביץ זצ"ל (ראה כרך ג', עמוד 1458) ולאמו וליה בת הרב הגאון יעקב דוד ווילבסקי זצ"ל (הנקרא "הרידב"ז" - ראה כרך ג', עמוד 1466).

קיבל חינוך מסורתי.

בשנת תרע"ה (1915) נסע להשתלם בארצות הברית.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4347). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4347