Volume 19

Page 5657

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: אברהם ולדמן (דייטון אוהאיו, אמריקה, בעל בית-חרושת לחלקי-מכוניות); סידניי ולדמן (פילדלפיה, בעל בית-חרושת לחלקי מכוניות).

דוד קמיניץ

נולד ביפו, בשנת תרנ"ב (4.6.1892).

לאביו בצלאל אברהם קמיניץ (יליד ירושלים, ראה כרך ראשון, עמוד 507, בן ר' אליעזר ליפמן בן הרב מנחם מנדל בוים-קמיניץ , מחבר הספר "מקורות העתים", שעלה לארץ בשנת תרצ"ג (1833), בעל המלון הראשון בירושלים) ולאמו חנה גרונה בת ר' משה ליב הלוי מפינסק (שעלתה לארץ בילדותה עם אמה. חנה נפטרה בתל-אביב ח' טבת תרע"ח 23.12.1917. היתה עסקנית במוסדות הנשים לעזרת חולים, גמילות חסדים וכו' בימים ההם).

בדבר הקמת בתי המלון של משפחתו בירושלים, חברון ויפו, קרא בערך של אחיו חיים (שארל) קמיניץ , בכרך י"ח, בעמוד 5391 וכן בכרך השני, בעמוד 560 בערך של אליעזר ליפמן - קמיניץ (בוים), ובערך אביו בצלאל אברהם , בכרך ראשון, בעמוד 507.

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה שערי תורה ביפו, וכללי בבית הספר "אליאנס" של חברת כל ישראל חברים מצרפת ובבית הספר הצרפתי פרר ביפו.

היה מראשוני המכבי והלוחמים נגד המיסיון שפתח ביפו מועדונים.

עזר לאביו בהנהלת המלון ביפו, שהיה המלון היהודי המודרני הראשון ביפו.

בשנת 1912 נסע לארצות-הברית, היות ולא רצה בשנים ההם לשרת כחייל בצבא התורכי בארץ שהיה מחוסר כל.

בשנת 1917 נשא לאשה את אדלה-אלקה בת אה רן רודף (נפטרה בניו-יורק, ב' אדר א' תשכ"ז (12.2.1967).

בעל בית חרושת של מר גרין (שביקר בארץ והכיר את דוד במלון וחיבב אותו) בעיר פיל פלפייר. עבר לניו-יורק וקיבל אותו לעבודה אצלו.

היה חבר בוועד הפועל של הסתדרות הפועלים בניו-יורק.

היה פעיל בכמה אירגונים ציבוריים.

ביקר פעמים רבות בארץ. והיה פעיל בניו-יורק. באירגונים ציוניים שונים. נפטר בניו-יורק, י' אייר תשכ"ח (8.5.1968).

בניו: ברנרד אברהם; הרברט חיים.

הרב ברוך צ'רני

נולד בפטריקוב, פלך מינסק (רוסיה), בשנת תרנ"ט (17.5.1899).

לאביו פינחס צ'רני ולאמו פריידה בת ר' זאב פרידמן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה והוסמך להוראה (רב). השתלם באוניברסיטה וקיבל תואר ב. א. התיישב בארצות הברית ונתמנה בתור מנהל ישיבה בסנטראל קווינס בניו-יורק.

בשנת 1924 נשא לאשה את חנה בת ר' משה איי כנבויים (נפטרה בניו-יורק, בא' סיון תש"ה 31.5.1945) ובזיווג שני נשא בשנת 1947 את אסתר בת משה אלקנה קוסטרינסקי. היה נשיא אגודת מנהלי הישיבות בארצות הברית. בשנת 1963 עלה לארץ (ביקר לפני זה כ-6 פעמים בארץ).

מרצה, מגיד שעור בגמרה בבית הכנסת. חבר ועד הנאמנים של ישיבה מקצועית "אחוזת יעקב".

יו"ר ועד החינוך של הישיבה הנ"ל.

אח בבני ברית.

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5657). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5657