Volume 17

Page 5247

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עו"ד יוסף יוסיפוף

נפטר בתל-אביב, ו' תשרי תשכ"ח (10.10.67) (ראה כרך ט', עמוד 3339)

מנחם רפאל כהן

נפטר בירושלים, י"ג חשון תשכ"ח (16.11.67) (ראה כרך ט"ז, עמוד 4969)

יעקב כ"ץ

נפטר בירושלים, י"ט כסלו תשכ"ח (21.12.67) (ראה כרך י"ג, עמוד 4281)

אברהם ליברסון

נפטר בתל-אביב, כ"ו שבט תשכ"ח (25.2.68) (ראה כרך ששי, עמוד 2696)

ד"ר יוסף ליבוביץ

נפטר בתל-אביב, ה' ניסן תשכ"ח (3.4.68) (ראה כרך רביעי, עמוד 1580)

אליעזר לוין-אפשטיין

נפטר בשווייץ, בליל שבת, י"ז שבט תשכ"ח (16.2.68) והובא לקבורה בבית העלמין הישן ברחובות, ביום כ"ב שבט תשכ"ח (21.2.68) (ראה כרך שמיני, עמוד 3070)

צבי לוריה

נפטר בירושלים, כ"ג אייר תשכ"ח (21.5.68) והובא לקבורה בקיבוץ "עין שמר" (ראה כרך שמיני, עמוד 3049)

יצחק לוינשטיין

נפטר בתל-אביב, כ"ה סיון תשכ"ד (5.6.64) (ראה כרך ד', עמוד 1643)

משה ליובין

נפטר בחדרה, כ"ה אייר תשכ"ה (23.5.68) (ראה כרך שני, עמוד 655)

ד"ר מרדכי מרגליות

נפטר בשווייץ, בליל שבת, י"ז שבט תשכ"ח (16.2.68) (ראה כרך רביעי, עמוד 1720)

יצחק מלמד

נפטר בירושלים, כ"ז אייר תשכ"ח (25.5.68) (ראה כרך י"ג, עמוד 4237)

חסיה סוקניק (פיינסוד)

נפטרה בירושלים, ד' בטבת תשכ"ח (5.1.68) (ראה כרך ששי, עמוד 2672)

יוסף עוזיאל

נפטר בתל-אביב, כ"ב שבט תשכ"ח (22.2.68) (ראה כרך שני, עמוד 882)

אבשלום פיינברג

(המשך לכרך חמישי, עמוד 2337 וכרך שביעי, עמוד 2969) עצמותיו נמצאו ברפיח (במדבר סיני) והובאו ביום שלישי 28.11.1967 לקבורה בבית העלמין בהר הרצל בירושלים, בחלקה א/7 הנמצאת בין קברות הצנחנים שבחלקה הצבאית, לבין קברותיהם של השרים שנפטרו.

על המצבה חרטו את המלים "מחולל רעיון ניל"י". את ההלוויה קיימה ממשלת ישראל ונערכה לו לוויה צבאית ממלכתית.

בטקס הצבאי השתתפו: שרי הממשלה, חברי הכנסת, הרבנים הראשיים, השופטים העליונים, נציגי המחתרות של ה"הגנה", "אצ"ל" ו"לח"י", ותיקי הגדודים העבריים והבריגדה היהודית, ארגוני הנוער ועוד רשימה ארוכה של נציגים מהעיריות, המועצות, קיבוצים - מכל שכבות הציבור.

טקס רשמי נערך במושבתו ראשון לציון ומשם הועברו עצמותיו לירושלים (כנ"ל).

על פי החלטת הממשלה, הספידו אותו: יו"ר הכנסת קדיש לוז בשם נבחרי העם, ובשם צה"ל הרב הצבאי הראשי האלוף שלמה גורן .

מסביב למצבה שעל קברו - נטעו חוטרי עץ התומר, שצמח וגדל על קברו שנתגלה ליד רפיח.

מינצה פוכס

(נפטרה בגדרה, כ' אדר ב' תשי"ד (25.3.54) (ראה כרך שני, עמוד 771)

חנה פבזנר

נפטרה י"ז שבט תשכ"ח (16.2.68) (ראה כרך שביעי, עמוד 2454)

אינג'ינר-אגרונום ישראל פפר

נפטר בכפר סבא, כ"ח אדר תשכ"ח (28.3.68) (ראה כרך ד', עמוד 1758)

זאב פרידמן

נפטר בתל-אביב, ט"ו ניסן תשכ"ח (13.4.68) (ראה כרך שמיני, עמוד 3187)

מנחם צוריאל (ברגר)

נפטר ט' תשרי תשכ"ח (13.10.68) (ראה כרך תשיעי, עמוד 3312)

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5247). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5247