Volume 10

Page 3646

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הוספות ותיקונים אוריאל אופק (פופיק) (בכרך זה, עמוד 3504)

בשנת תשי"ח זכה בפרס וארבורג מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, על עבודת המחקר שלו לתולדות ספרות-הילדים העברית. מחקר זה הוא ראשון במינו בחקר הספרות, ובו גילה המחבר-החוקר דברים רבים שלא היו ידועים עד כה.

כתריאל רפפורט

(בכרך זה, עמוד 3534) צאצאיו: יהודית אשת ד"ר אברהם שילוני (בניהם: עדי (עו"ד), רמי (תלמיד רפואה).

אבשלום, עו"ד (אשתו - שרה נייגר. בנם - כרמי (ע''וד) ואשתו - מרילין לויט.

שפרה אשת הרי דייקן (בניהם: דניאל ד"ר לרפואה, ואשתו - אוה-יונה. בתם - שרון אשת פסח הרינגבריס (עו"ד).

בלהה אשת ליאון מילר (בנם - כתריאל).

ד"ר נחום יעקב ניר-רפאלקס

(ראה כרך ד', עמוד 1605) ביום שני, כ"ב אדר א' תשי"ט (2.3.59) נבחר ליו"ר הכנסת.

גדליהו זקיף (ז'כוביצקי)

(ראה כרך ט', עמוד 3100) באוקטובר 1957 נתמנה בתור מזכיר הסוכנות היהודית בירושלים.

אלוף חיים לסקוב

(ראה כרך ד', עמוד 1875) ביום 29.1.1958 הועלה לדרגת רב אלוף ונתמנה למפקד עליון של צה"ל.

מוריס שייבר

(ראה בכרך זה, עמוד 3510) במקום ברוך סט - צ''ל: ברל סאטט. במקום עשרות חיטובי עץ אמנותיים - צ"ל : כל האוסף הכולל 43 דמויות.

אריאל כספי

(ראה בכרך זה, עמוד 3480) זה כשנתיים הוא משמש כיו"ר האגודה.

במכביה האחרונה כיהן כראש משלחת ספורטאי ישראל.

שלום זימנבודה

(ראה בכרך זה, עמוד 3497) נבחר ליו"ר הקואופרטיב החקלאי ובוני זכרון-יעקב בע"מ והועד החקלאי זכרון-יעקב (בינואר 1959).

זאב כרמי (קינרוס)

(בכרך זה, עמוד 3479) בשורה 8 - מעל תמונתו: כשהצטרפה התנועה למפ"ם. 3 השורות מעל התמונה : בועד הפועל, ומייצג את ההסתדרות והמפלגה בועדות ציבוריות ומוסדות שונים. חבר המחלקה למדיניות מקצועית של מרכז מפא"י. 2 השורות מתחת לתמונה - למחוק. השורה הרביעית - מלמעלה, בעמוד 3480 : "רבעון לכלכלה", המשק השיתופי", "שורות" ובקובצים שונים. השאר - למחוק. וכן למחוק השורות 6, 7, ובמקומן: ספריו על "מדיניות השכר" (1937) ו"האיגוד המקצועי בישראל ובעמים (1959) יצאו לאור ע''י המרכז לתרבות ולחינוך.

שינו שמותיהם:

עו"ד משה ליב מילר

שינה את שם משפחתו: מולאור (ראה כרך ט', עמוד 3310)

מנחם אברמוביץ

שינה את שם משפחתו: אביב (ראה כרך ד', עמוד 1631)

ד"ר שלמה (פרידריך) ברנשטיין

שינה את שמו: פרץ ברנשטיין (ראה כרך ג', עמוד 1395)

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3646). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3646