Volume 18

Page 5484

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דוד זכאי

(תוספות לערך שבכרך א', עמוד 522) ספריו: "קצרות", אוסף רשימות ב"קונטרס" וב"דבר" (הוצאת "דבר", תשי"ד; כרך שני, עומד להמסר לדפוס); "נקרא באגדה" - אוסף הרצאות ששודרו ב"קול ישראל" (הוצאת "מחברות לספרות", תשכ"ה).

יוסף בהלול

(המשך לערך שלו בכרך עשירי, בעמוד 3520) בשנים 1968-1965 היה חבר במועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין בישראל.

בשנים 1968-1965 - היה חבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי-הדין בישראל.

בשנת 1966 כיהן כנשיא מועדון "ליינס" בחיפה. מרצה על סוגיות משפטיות בבית-הספר לקצינים של משטרת ישראל.

בשנים 1968-1960 חבר הוועד המרכזי של איגוד פרקליטי המדינה.

ביום 19.11.68 נתמנה לשופט מחוזי.

ביום 19.2.69 נתמנה לכהן כנשיא בית המשפט המחוזי נצרת.

אליעזר אגרנוביץ

(ראה בכרך י"א, עמוד 3764) הבת תמימה אשת ד''ר אשר ריבלין )לאמה סופי בת משה ברגר).

ד"ר ישראל נפתלי אילתי (שטרן)

(ראה בכרך י"ד, עמוד 4535) קיבל חינוך מסורתי בבי"ס "יבנה", בישיבות, בתיכון בלבוב.

השכלה גבוהה קיבל בסורבונה בפריז וניתן לו תואר ד"ר להיסטוריה ולספרות. בסוף שנת 1951 עלה לארץ. נתמנה כמנהל "הצופה". השתתף כציר בחמישה קונגרסים ציוניים (ולא ב-4). למחוק : יו"ר הפדרציה הציונית.

עם מיזוג המזרחי נבחר כחבר המפד"ל. צריך להיות: חבר הנהלת והמזכירות של המפד"ל.

משנת 1946 ראש מחלקת ההסברה של המפלגה הדתית לאומית.

באותה שנה נבחר על ידי הוועד הפועל הציוני כחבר בוועדה הי"ג לריאורגניזציה של ההסתדרות הציונית,

אפרים יוסף תלמי (ולוקה)

(ראה את הערך שלו בכרך שלישי, עמוד 1229) משנת 1956 עורך "דבר לילדים".

משנת 1967 סגן יו"ר אגודת העתונאים בתלאביב.

מראשוני "החברה להגנת הטבע" ומפעיליה. ספריו: "ברושים בליל שירים " (הוצאת "מצפה" 1941); "אפרים איש חולדה " ("הוצאת חברים", 1943, 2 מהדורות); שדות ירוקים " שירי ילדים (הוצאת "טברסקי", 1953); "לארצי " שירים (הוצאת "דבר", 1955); "טיול של חפש" , שירי ילדים (הוצאת "מסדה", 1962).

ילקוטי מלחמת העצמאות: "בעמדה הקדמית", (2 מהדורות), "במצור ובקרב", "בקן האש" , (הוצאת "ניומן", 1948), "עט ושלח " (הוצאת "ניומן" 1949).

"מן המערכה " (הוצאת "מועצת המורים", 1949); "התגוננות ומלחמה" (הוצאת "מחלת הנוער והחלוץ" של ההסתדרות הציונית, 1949); "ישראל במערכה" (הוצאת "עמיחי", 1952, 3 מהדורות); "מבחר סיפורי ים" (הוצאת "החבל הימי לישראל", 1952, בשיתוף עם י. פרישמן); "אגודות-סתר " מאת ד. י. פיק (עם תרגום ח. אהרוני , 1947); "ספר הנגב" (הוצאת "עמיחי", 1954); "ספר הגליל ", (באותה הוצאה, 1955); "ספר ירושלים" (באותה הוצאה. 1956, 3 מהדורות), 3 הספרים האחרונים - יחד עם בנו מנחם תלמי); "מדן עד אילת " (הוצאת "עמיחי", זכה בפרס סוקולוב לעתונאות, 1954); "גלויות מן המולדת " (זכה באותו פרס בשנת 1959); "נופי מולדת " (זכה באותו פרס בשנת 1961); "פינות במו לדת" (זכה באותו פרס בשנת 1967); "כל הארץ", לכסיקון גיאוגרפי של ישראל (בשיתוף עם בנו מנחם, הוצאת "עמית" ב-1962, 9 מהדורות); "ישראל, דרכים וישובים" מדריך חדש (הוצאת "יזרעאל", 1960, 3 מהדורות, גם מהדורה אנגלית); "ירושלים והגדה המערבית ", מדריך (יחד עם בנו), (הוצאת "אותפז", 1967, 3 מהדורות); "שלושים שנות הגנה בתל-אביב" (ערך בשיתוף עם חברים, הוצאת "קרן ההגנה", ע"ש ישראל שחורי , 1956).

אלבומים: "טכסטים לתצלומי ב. כרמי" (אלבום "כנרת", הוצאת "יבנה", 1965); אלבום "הירדן" (הוצאת "יבנה", 1966); "העמק יזרעאל" (הוצאת

יוסף שנלר

(תיקונים לערך שלו בכרך י"ז, בעמוד 5227)בצאצאיו: אחרי שורה שניה - מתלמידיו של ר' ליב הוטנר ומישיבת "תורת חיים" - רעיתו: יוכבד בת ר' ראובן גוטליב ז"ל.

בשורות 6-5 אחרי המלה נאטצע צ"ל נחה במקום (אורקה) אשת משה שוארץ: איטה (אורקה) אשת יעקב מובשוביץ.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5484). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5484